บุคลากร

                    
                      นายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์
                   รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

                        นายสงคราม  หิรัญเขว้า
                            รองผอ.สพป.ชย.1
 

                          นายบัวเย็น  พลคราม
                     ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชย.1