ย้ำม.3โรงเรียนเดิมไม่ได้สิทธิ์ต่อม.4ทุกคน

โพสต์26 ก.พ. 2557 19:18โดยPramern Boonsena

สพฐ.ยันเด็กม.3เกรดถึง 2.00ไม่ได้มีสิทธิ์ต่อม.4โรงเรียนเดิมทุกคน แนะโรงเรียนเตรียมเหตุผลอธิบายผู้ปกครอง ป้องกันครหาวิ่งเต้นจ่ายเงินแลกที่เรียน 

ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2557 ว่า สพฐ.ได้กำหนดให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้น ม.3 จากโรงเรียนเดิมเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.4 อย่างน้อยร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 20 จะเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนอื่นได้เข้ามาสอบคัดเลือก ทั้งนี้เด็กม.3 เดิมที่จะขึ้นชั้น ม.4 นั้น ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่สมัครจะได้เข้าเรียนทั้งหมด เมื่อเต็มจำนวนที่รับแล้วเด็กก็จะต้องไปเข้าโรงเรียนอื่น โดยโรงเรียนควรจะมีการแนะแนวทางเลือกในการเรียนต่อให้กับเด็กด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของเด็กชั้นม. 3 เดิมที่มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 แต่มีคะแนนเฉลี่ย 1.50 ขึ้นไปนั้น ทางโรงเรียนก็มีสิทธิ์รับเด็กกลุ่มนี้ แต่ต้องเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา หรือศิลปะ เป็นต้น 

'สิ่งสำคัญที่ผมได้แจ้งกับทุกโรงเรียนคือ การคัดเลือกนักเรียนชั้นม.3 รร.เดิม เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 จะต้องมีการดำเนินการที่ชัดเจน และมีข้อมูลที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพราะที่ผ่านมาที่เกิดปัญหานั้น เนื่องจากโรงเรียนตอบสังคมไม่ได้ เช่น รับเด็กได้ 200 คน เมื่อมีคนสละสิทธิ์ก็ควรเรียกลำดับที่ 201 มาแทน แต่บางโรงเรียนกลับไปเรียกลำดับที่ 300 มาแทน จึงทำให้ผู้ปกครองเกิดความสงสัยว่ามีการวิ่งเต้นจ่ายเงินแลกที่เรียนหรือไม่ ดังนั้นโรงเรียนจะต้องอธิบายเหตุผลให้ผู้ปกครองเข้าใจ และยอมรับได้ เช่น เรียกลำดับที่ 300 มาแทน เพราะผู้ปกครองของเด็กเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น' รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว. 

 

 

ที่มา เดลินิวส์ วันอังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2557


Comments