อย่าแค่เชือดไก่ให้ลิงดู

โพสต์28 ก.พ. 2557 00:57โดยPramern Boonsena

อย่าแค่เชือดไก่ให้ลิงดู

เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com


คงไม่ต้องเท้าความถึงเรื่องราวตามท้องเรื่องในกรณีมีการจับตาถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์อาชีวะเมื่อครั้ง คุณศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สมัยที่นั่งอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ตั้งแต่ปี 2554 มีข้อกล่าวหาร้ายแรงว่าทุจริตกันมากมายหลายรายการในวงเงินนับแสนล้านส่งผลให้เกิดแรงกระเพื่อมให้เกิดการแต่งตั้งสอบสวน กันหลายคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ลากยาวข้ามยุคสมัยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการหลายคน ที่ปากบอกว่า เอาจริง ไม่เป็นมวยล้มต้มคนดู แต่สุดท้ายแล้วเป็นแค่ฉายหนังเร่กลางแปลง หลอกขายยาชาวบ้านเล่นปาหี่เป็นครั้งคราวเท่านั้นในที่สุดการควักกระเป๋าจ่ายเงินงานเลี้ยงแบบเสียงแข็ง ที่ลากยาวมาด้วยความทุลักทุเลต้องมีวันสิ้นสุดลง เมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง เสนอความเห็นมติเสียงข้างมากเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกจากราชการคำสั่งมีผลทันที เส้นทางเกียรติยศและเกียรติประวัติการรับราชการที่สะสมมา พลันมัวหมองในทันทีด้วยประจักษ์ชัดแจ้งด้วยหลักฐานเอกสารและประจักษ์พยานทั้งบุคคลและหน่วยงานที่เสียหายครบถ้วนทำให้รัฐเสียหาย 31.5 ล้าน วิทยาลัยเทคนิค 8 แห่ง รับครุภัณฑ์ไปแล้วใช้ประโยชน์มิได้ เพราะไม่ได้ขอ ไม่มีสอนสาขาวิชานั้นๆ หลายรายการไม่ตรงกับทีโออาร์ เออแล้วมันไปได้ยังไงแม้เอกสารจะสูญหายแต่ก็ยังมีการอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายตามสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์ ถึง 31,500,000 บาท และอนุมัติเบิก จ่ายเงินให้แก่ผู้ขายตามสัญญา 12 ฉบับ รวมเงิน 122,468,400 บาทขณะที่อนุมัติจ่ายเงินนั้นทีโออาร์และเอกสารที่ใช้ในการประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์หลายรายการสูญหาย มีการทักท้วง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุก่อน แต่ก็ไม่ฟังหลายรายการราคาครุภัณฑ์ที่จัดซื้อชุดละ 3,937,500 บาท ผู้เชี่ยวชาญประเมินเทียบราคาท้องตลาดรวมกำไรแล้วให้ค่าเพียงชุดละ 1,250,000 บาท ทำให้ราชการเสียหายเป็นเงินถึง 31,500,000 บาทแม้จะมีคำสั่งปลดในทันทีเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู แต่ เชื่อไหมว่า ยังมีลิงอีกหลายตัวในศธ.ไม่กลัว 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


Comments