"อ๋อย" รับปากดูแลเงินเดือนลูกจ้าง สพฐ.คาดสรุปกลางเดือน

โพสต์17 ก.ย. 2556 21:32โดยPramern Boonsena

“จาตุรนต์” ไกล่เกลี่ยลูกจ้าง สพฐ.ด้วยตนเองรับปากจะเร่งแก้ไขปัญหาที่ค้างทั้งหมด คาดได้ข้อสรุปเร็วที่สุดกลางเดือน ต.ค.นี้


จากกรณีที่กลุ่มสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประมาณ 200 คน นำโดย นายวิชญ์ธพงษ์ พุ่มบุญภาคย์ ประธานสมาพันธ์ฯ เดินทางมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องค่าครองชีพตามนโยบายของรัฐบาล วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี โดยกลุ่มสมาพันธ์ฯ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เพื่อให้เร่งรัดเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ ได้พิจารณาเร่งรัดเสนอ ครม.เป็นกรณีเร่งด่วน ดังข้อเรียกร้องต่อไปนี้

1.ต้องการให้นายกฯเร่งเสนอ ครม.เรื่องเงินเพิ่มค่าครองชีพ ตามนโยบายรัฐบาล วุฒิ ป.ตรี 15,000 บาท และวุฒิต่ำกว่าป.ตรี เพื่อทบทวนอนุมัติหลักการเพื่อปรับอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง และบุคลากรอื่นๆ ของ สพฐ.ที่จ้างด้วยงบดำเนินงาน เพื่อเบิกจ้างให้ทันงบรายจ่ายประจำปี 2556 ซึ่งจะทำให้ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.ได้รับค่าตอบแทนที่ควรได้ โดยกำหนดเข้าที่ประชุม ครม.ภายในเดือน ก.ย.นี้

2.ต้องการให้นายกฯ สั่งการให้คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังคนภาครัฐ และเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ทบทวนการปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและลูกจ้างสังกัด สพฐ.ตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ.04009/2709 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 56 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

3.การชุมนุมของลูกจ้างสพฐ.เป็นการชุมนุมภายในรัฐธรรมนูญ รัฐบาลต้องไม่ดำเนินคดีกับผู้ชุมนุม และ

4. หากไม่มีความชัดเจน ผู้ชุมนุมจะยกระดับการชุมนุมจนกว่าครม.จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมภายในเดือน ก.ย.นี้ จนกว่าจะมีข้อยุติ

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ทราบว่าทาง สพฐ.กันเงินในส่วนนี้ไว้แล้วและพร้อมที่จะจ่าย แต่ต้องเพิ่มอีก 900 กว่าล้าน รวมเป็นเงินที่จะต้องใช้ทั้งหมด 2,853 ล้าน แต่เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราวเหล่านี้เข้ามาทำงานในโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ไทยเข้มแข็ง หรือเอสพี2 ซื่ง สพฐ.ได้ใช้งบเอสพี2 ดำเนินการ ดังนั้น เวลาจะจ่ายเงินจึงมีปัญหา เพราะไม่มีระเบียบรองรับต้องอาศัยมติ ครม.และเรื่องนี้อยู่ในช่วงที่นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล เป็น รมว.ศึกษาธิการ ซึ่งก็ได้ส่งเรื่องเข้าที่ประชุม ครม.เรื่อยมาจนมาถึงช่วงตนก็ได้ส่งเรื่องไปทบทวนอีกเมื่อวันที่ 6 ส.ค.และคณะกรรมการกลั่นกรองก็เคยมีมติให้หาข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับลูกจ้างหรือหน่วยงานอื่นด้วย จึงทำให้เกิดความล่าช้า ล่าสุด นายกิตติรัตร์ ณ ระนอง รองนายกฯ และ รมว.คลัง ก็มีความห่วงใยในเรื่องนี้และทราบว่าเดือดร้อน จึงฝากให้ตนมาหาทางแก้ไข ซึ่งขณะนี้ตนได้หารือกับกรมบัญชีกลาง และกระทรวงการคลังแล้วเพื่อขอให้กันเงินในส่วนนี้ไว้ และจะรีบนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง จากนั้นก็จะเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุม ครม.ในวันอังคารถัดไป“ผมได้ไปพบกับกลุ่มลูกจ้างที่มาชุมนุมและเสนอว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ให้จบภายในเดือนตุลาคม นี้ ซึ่งผู้ชุมนุมก็พอใจ นอกจากนี้ ผู้ชุมนุมก็มีเรื่องอื่นที่ค้างอยู่จึงขอความชัดเจน เช่น ปีงบประมาณ 2557 จะจ้างในอัตรา 15,000 บาท กับ 9,000 บาท เป็นรายเดือนหรือไม่ และสถานะจะเป็นครูอัตราจ้าง หรือเป็นพนักงานราชการหรือไม่ ผมจึงเสนอว่าหลังจากนี้แล้วจะเชิญผู้แทนเหล่านี้มาหารืออีกรอบหนึ่งเพื่อเคลียร์ปัญหาต่างๆ เพื่อหาทางแก้ไข และหากเรื่องใดเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นก็จะจับเข่าคุยกันเพื่อผลักดันให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด เพราะบางเรื่องค้างคามานานถึง 2 ปีซึ่งน่าตกใจมาก ดังนั้นในเดือนนี้จนถึงกลางเดือนตุลาคมหน้า จะพยายามเคลียร์เรื่องที่ตกค้างให้ได้มากที่สุด” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

 

 

ที่มาภาพและข่าวจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ 17 กันยายน 2556 

Comments