อาจารย์จุฬาฯแนะคสช. ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาเด็กด้อยคุณภาพ

โพสต์2 มิ.ย. 2557 00:07โดยPramern Boonsena

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงผลวิจัยของ SEANUTS (South East Asia Nutrition Sur) ที่พบว่าปัจจุบันเด็กไทยกำลังมีปัญหาด้านทุพโภชนาการในมิติ อ้วน เตี้ย ไอคิวต่ำ ว่า วิกฤตเด็กไทยไม่ได้มีเฉพาะในเชิงสาธารณสุข เท่านั้น แต่ถ้ามองวิกฤตดังกล่าวในเชิงสังคม และการศึกษา จะเห็นว่าปัญหานี้เข้าขั้นวิบัติ เกินกว่าคำว่า ผอม อ้วน เตี้ยและโง่ ไปมากแล้ว เพราะมีเรื่องของ ยาเสพติด ความรุนแรง และติดเกม เข้ามาเพิ่ม จึงทำให้ภาพรวมเด็กไทย 60-70% ด้อยคุณภาพ 
“ยิ่งเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ไม่ได้ส่งเสริมพัฒนาการด้วยแล้ว ระยะยาวทรัพยากรมนุษย์ของไทยจะด้อยคุณภาพในทุกด้าน ดังนั้นอยากให้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.)รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา เข้ามาดูแลปัญหาในเชิงสังคมเรื่องนี้ให้มากขึ้น โดยอยากให้มองในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา และปรับแก้กฎหมายที่ทำให้เด็กมีคุณภาพมากขึ้น”

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2557


Comments