เตรียมคัดสุดยอดครูไทยรับพระราชทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี"

โพสต์28 ก.พ. 2557 00:54โดยPramern Boonsena

ศธ.ไทยเตรียมคัดเลือกครูผู้ทุ่มเทและผลงานเด่น 1 คนรับพระราชทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ ร่วมกับครูที่ได้รับคัดเลือกจากอีก 10 ประเทศในเอเชีย ตอ.เฉียงใต้ ในเดือน ต.ค.58 “สุทธศรี” ระบุเปิดให้หน่วยงานระดับจังหวัดเสนอชื่อหรือเสนอชื่อตนเองจนสุดท้ายคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะคัดเลือกมาเพียง 1 เดียว ชี้เป็นรางวัลใหญ่และไม่เคยมีมาก่อน 

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาใน พ.ศ.2558 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ ศธ.เห็นสมควรเฉลิมพระเกียรติพระองค์ ซึ่งทรงพระปรีชาด้านการศึกษา และได้อุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วท้องถิ่นที่ห่างไกล และได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานอาชีพมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เกิดคุณูปการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต จัดให้มีการสอบรางวัลนานาชาติ โดยทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อว่ารางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Princess Maha Chakri Award” ทั้งนี้ โดยรางวัลนี้ดังกล่าวเป็นรางวัลนานาชาติที่จะมอบให้แก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงาน และมีผลงานดีเด่น อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษาและพัฒนาคนจากประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศละ 1 คน ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนี้จะได้รับเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลละ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ 

สำหรับรางวัลนี้ จะเปิดโอกาสให้ครูจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัล โดยจะผ่านกระบวนการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาฯ ของแต่ละประเทศ โดยผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและผลงานดีเด่นอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษาและการพัฒนาคน ในส่วนการคัดเลือกและตัดสินของประเทศไทยนั้น จะดำเนินการโดย คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในเบื้องต้นจะให้หน่วยงานคัดเลือกเสนอชื่อมาจากระดับจังหวัดละ 112 คน และให้มีการเสนอชื่อหรือครูสมัครเอง จากนั้น เสนอรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกประมาณ 2,000 กว่าคน มาพิจารณาในระดับประเทศ โดย ศธ.พื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 20 คน และจะคัดเลือกให้เหลือ 3 คนสุดท้ายเสนอให้คณะกรรมการมูลนิธิฯตัดสินหาผู้เข้ารับรางวัลเพียง 1 คน โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลครั้งแรกในช่วงประมาณเดือนตุลาคม 2558 

“รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลใหญ่เท่าที่เคยมีมา เพื่อมอบให้แก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นและจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูทั่วไปด้วย” นางสุทธศรี กล่าว

 

 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 กุมภาพันธ์ 2557


Comments