ตามโผ! ครม.ตั้ง "อภิชาติ" นั่งเลขาฯ กพฐ.

โพสต์20 ส.ค. 2556 19:19โดยPramern Boonsena

มติครม.โยกย้ายบิ๊กขรก. ตั้ง ‘ศิริพงษ์’ อธิบดีปค. - ‘พินิจ’ อธิบดีกรมที่ดิน ‘สุทธศรี’ ขึ้นปลัดศธ.
 

วันที่ 20 ส.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย โดยแต่งตั้ง นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน, นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง, นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, ว่าที่ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญโสภัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายกำธร ถาวรสถิตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท         
 

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, ยายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผุ้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย, นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, รับโอนนายวิทยา พานิชพงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังกหวัดเลย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, นางสุมิตรา ศรีสมบัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 2.นายวิเชียร พุฒิวิญญู ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 

นอกจากนั้น ยังมีการเห็นชอบแต่งตั้งนางสุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กกอ. เป็น เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)
 

ที่ประชุม ครม.ยังให้การรับรองการแต่งตั้ง นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แทนนายวีรพงษ์ รามางกูร ที่พ้นจากหน้าที่ไปหลังจากครบเกษียณอายุ 70 ปี ตามข้อบังคับของพ.ร.บ.ธปท.
 

 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 20 สิงหาคม 2556


ครม.ไฟเขียว"อภิชาติ"นั่งสพฐ.ตามโผ


ไม่มีพลิก "อภิชาติ จีระวุฒิ" นั่งเลขาธิการ กพฐ. ส่วน"สุทธศรี วงษ์สมาน"คว้าเก้าอี้ ปลัด ศธ. ด้าน"ทศพร ศิริสัมพันธ์" ข้ามห้วยจาก ก.พ.ร.นั่งเลขาธิการ กกอ.


วันที่ 20ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 11 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ได้แก่ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นางสุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ กกอ. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

 

 

ที่มา เดลินิวส์ วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 14:06 น. 

Comments