ส่อล้ม"แท็บเล็ต"ผุดสมาร์ทคลาสรูม ผบ.ทร.กำชับชะลอเซ็นสัญญาซื้อเครื่องแม้แต่โครงการโซน4

โพสต์28 พ.ค. 2557 02:20โดยPramern Boonsena

มีแนวโน้มยกเลิกแท็บเล็ตปี 57 "พล.ร.อ.ณรงค์" ค่อนข้างเห็นด้วยกับแนวความคิด Smart classroom 'อภิชาติ' เผย ผบ.ทร.กำชับไม่ให้ สพฐ.เซ็นสัญญาแท็บเล็ตโครงการใดๆ อีก แม้แต่จัดซื้อโซน 4 ที่ยังค้างเติ่ง ขอเวลาตัดสินใจ ระบุเวลานี้ต้องพัฒนาต้องใช้งบพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ ด้วย ควรใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุด 

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กลุ่มฝ่ายสังคมและจิตวิทยา ว่าพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานสังคมและจิตวิทยา ได้เชิญข้าราชการระดับปลัดกระทรวงและผู้บริหารระดับสูง ศธ.เข้าประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการทำงานของแต่ละกระทรวงครั้งแรก ว่า ทางหัวหน้าฝ่ายฯ ได้เสนอวิสัยทัศน์ของคณะฝ่ายสังคมจิตวิทยาที่จะมุ่งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมสงบสุข สมานฉันท์ ปราศจากความรุนแรงในการแก้ปัญหา พัฒนาให้สังคมเข้มแข็ง ยั่งยืน สร้างการยอมรับในระดับสังคม รวมถึงระบบการศึกษาควรจะต้องปรับปรุงให้คนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และต้องเสริมสร้างระบบการคิด วิเคราะห์ สนับสนุนความรู้ด้านภาษาให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างวินัยให้กับเด็กและเยาวชน ปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบ ขณะเดียวกัน การปฏิรูปการศึกษาจะต้องทำควบคู่ไปกับการปฏิรูปประเทศ ซึ่งตนได้เสนอนโยบายสำคัญที่ คสช.จะต้องเร่งดำเนินการ ได้แก่ จัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นเงิน 3,610 ล้านบาท เพื่อปล่อยให้กับผู้กู้รายใหม่ 204,000 ราย งบซ่อมแซมอาคารเรียนจากเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย 298 ล้านบาท เงินงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า ในส่วนของโครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียนนั้น ศธ.ได้รายงานภาพรวมของการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ว่า ในปี 2556 ได้มีการจัดสรรแท็บเล็ตให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปแล้ว ในโซน 1, 2 และ 3 แต่โซน 4 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญาและต้องจัดประมูลใหม่ ส่วนแท็บเล็ตปี 2557 มีงบประมาณรองรับไว้แล้ว และจัดทำสเปกไว้แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเขตงาน หรือทีโออาร์ เท่านั้น ขณะที่แท็บเล็ตปี 2558 ก็มีการตั้งวงเงินไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ ผบ.ทร.ยังไม่มีการปฏิเสธหรือตอบรับโครงการแท็บเล็ตทั้งหมด เพราะต้องการมาคุยรายละเอียดในภาพรวมกับผู้บริหาร ศธ.ก่อน เพราะโดยหลักการแล้ว คสช.ต้องการเดินหน้าโครงการที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนจริงๆ และเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ นอกจากนี้ ตนยังขอให้ที่ประชุมได้เร่งดำเนินการปฏิรูปการศึกษาใน 3 เรื่อง คือ การปฏิรูปครู ปฏิรูปห้องเรียน และปฏิรูปการบริหารการศึกษา 
แหล่งข่าวระดับสูง ศธ.เปิดเผยว่า ศธ.ได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมและจิตวิทยา ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการแจกแท็บเล็ตในปีการศึกษา 2557 ว่าควรจะแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 ทุกคนเหมือนเดิม หรือจะจัดเป็นห้องเรียนในรูปแบบ Smart classroom แทน ซึ่งทาง ผบ.ทร.ก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับแนวความคิด Smart classroom อย่างไรก็ตาม ศธ.ต้องนำทั้ง 2 รูปแบบมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ชัดเจน ว่าแจกทุกคนดีอย่างไร และทำเป็น Smart classroom ดีอย่างไร แบบใดก่อให้เกิดผลประโยชน์และความคุ้มค่ากับเด็กสูงสุด และที่สำคัญ เพื่อให้บริหารจัดการงบประมาณที่จำกัดให้มีประสิทธิภาพที่สุด 

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำหรับการจัดหาแท็บเล็ตในปีการศึกษา 2557 นั้น ทาง ผบ.ทร.ได้สั่งการให้ สพฐ.ทำเรื่องเสนอขอความเห็นชอบจาก คสช.ก่อน โดย คสช.จะพิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหาก คสช.ให้ความเห็นชอบ สพฐ.จึงจะดำเนินการต่อได้ ทั้งนี้ ตนได้สอบถามถึงการดำเนินการจัดหาแท็บเล็ตของปีการศึกษา 2556 ที่ขณะนี้ดำเนินการโซนที่ 4 ม.1 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่ง สพฐ.ได้ยกเลิกสัญญากับ บ.จัสมินฯ และอยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาใหม่ ซึ่งทาง ผบ.ทร.ได้กำชับว่ายังไม่ให้ สพฐ.ดำเนินการเซ็นสัญญาใดๆ และให้ส่งเรื่องมาขอความเห็นชอบก่อน โดยให้ส่งรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นมาเสนอ เพราะโครงการนี้ใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่เวลานี้ประเทศชาติอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาด้านอื่นๆ มากกว่า จึงต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

“ในส่วนของแท็บเล็ตปีการศึกษา 2557 นั้นยังไม่ได้เริ่มโครงการใดๆ จึงยังไม่มีปัญหา แต่สำหรับปีการศึกษา 2556 ได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังค้างในโซนที่ 4 ซึ่งผมจะเสนอเรื่องและให้เหตุผลว่ามีความจำเป็นต้องจัดสรรให้ครบเนื่องจากที่ผ่านมานักเรียนใน 3 ภูมิภาคได้รับแท็บเล็ตหมดแล้ว เหลือเพียงอีก 1 ภูมิภาคที่ยังไม่ได้ซึ่งอาจก่อเกิดความลักลั่น ความไม่เท่าเทียม และเราอาจจะไม่สามารถตอบคำถามเด็กและผู้ปกครองได้ ทั้งนี้ สพฐ.จะนัดประชุมสรุปรายละเอียดและเสนอเรื่องไปยัง คสช.โดยเร็ว” นายอภิชาติกล่าว 

ส่วนในด้านการบริหารงานในกระทรวง ปลัด ศธ.กล่าวว่า ผบ.ทร.ยังกล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ 10 ขึ้นไป อาจจะต้องนำเสนอ ผบ.ทร.ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมและจิตวิทยาพิจารณาก่อน หรือบางเรื่องที่สำคัญมากอาจต้องเสนอไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผอ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้า คสช.พิจารณา และ ทบ.ทร.ยังแจ้งว่า ให้ตั้งฝ่ายประสานงาน และได้ขอให้แต่ละกระทรวงส่งผู้แทนไปประจำที่สำนักงานด้วย เพื่อช่วยประสานงานและขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกัน

 

 

ที่มา ไทยโพสต์ 28 พฤษภาคม 2557

Comments