ศธ.รับไม่ได้เด็กเรียนห่วย จัดทดสอบกลางอีกปีละ 2 ครั้ง

โพสต์10 ต.ค. 2556 19:58โดยPramern Boonsena

จาตุรนต์” สั่งทำข้อสอบกลาง หลังผลชี้ชัดผลประเมินเด็กเรียนห่วยลง ด้าน เลขาธิการ กพฐ.รับลูกยกร่างระเบียบ ศธ.รอท่า จ่อเริ่มสอบกลุ่ม ป.3-5 และ ม.1-2 ก่อน เหตุเป็นรอยต่อสำคัญ แก้ปัญหาตกซ้ำชั้นควบคู่ ดีเดย์ปีการศึกษา 2557 สอบปีละ 2 ครั้ง ทั้งหมด 8 วิชาๆ ละ 60 ข้อ


วันนี้ (9 ต.ค.) ที่โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 225 เขตทั่วประเทศ ว่า ตนได้ฝากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ไปหารือร่วมกัน เพื่อจัดทำการทดสอบวัดผลกลาง เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการทดสอบกลางที่เป็นมาตรฐาน และเป็นระบบที่ทำให้รู้ว่าการสอนการเรียนของเด็กมีปัญหาอะไรบ้าง กว่าจะมารู้ปัญหาก็เมื่อมีการวัดผลระดับนานาชาติ หรือทำการวัดผลเองในบางช่วงชั้นและเพียงบางวิชาเท่านั้น เช่น การวัดผลภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา (ป.) ปีที่ 3 และ 6 ซึ่งเกิดจากการที่มีการสอบวัดประเมินผลระดับชาติ (เอ็นที) ล่าสุดการทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.3 พบว่า มีนักเรียนประมาณ 2 แสนคนที่ต้องปรับปรุง เป็นต้น สิ่งนี้เป็นตัวอย่างทำให้เห็นว่าต้องมาทบทวนเพื่อวางระบบการวัดผลกันใหม่ ทั้งนี้ สพฐ.และ สทศ.ต้องไปหารือร่วมกันว่าจะออกแบบข้อสอบให้เป็นมาตรฐานได้อย่างไรและจะต้องมีการวัดในวิชาและระดับชั้นใดบ้าง

“ผมคิดว่าระบบการศึกษาของเราจำเป็นต้องใช้การทดสอบวัดผลกลางที่เป็นมาตรฐาน บางวิชาบางสาขาต้องอิงกับมาตรฐานต่างประเทศ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงต้องจำเป็นต้องมาคิดเรื่องระบบการทดสอบวัดผลอย่างจริงจัง ซึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ได้ใช้ระบบวัดผลกลางเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ทั้งนี้แม้ว่าตอนนี้จะมีการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) อยู่แล้ว แต่ไม่ได้มีการทำทุกชั้นเรียน” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า การทดสอบวัดผลกลางไม่ใช่เพื่อให้เกิดการแข่งขันแต่เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน เกิดความเข้าใจว่าเด็กเรียนแล้วได้ผลอย่างไร ซึ่งการวัดผลกลางจะทำให้ทราบภาพรวมการจัดการศึกษาทั้งประเทศ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นการทดสอบวัดผลกลางจะมีผลต่อเกรดและคะแนนของนักเรียนด้วยโดยตนอยากให้เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2557 หากดำเนินการได้ก่อน อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของศตวรรษที่ 21 และทั่วโลกทำกันในลักษณะและบังเอิญว่าสมัยก่อนการศึกษาไทยก็มีการทดสอบวัดผลกลางเพียงแต่พอมีการเปลี่ยนการใช้ผลการเรียนแบบหน่วยกิตแล้วได้ทิ้งบางเรื่องที่เป็นประโยชน์ไป

ด้านนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า จากแนวนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ สพฐ.จะให้มีการจัดทดสอบวัดผลกลางโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกันทั้งประเทศในทุกชั้นปี แต่หากเริ่มพร้อมกันทุกระดับชั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องงบประมาณและความพร้อมของผู้ปฏิบัติ ดังนั้นขอจะเริ่มใช้ข้อสอบกลางในระดับชั้นที่มีผลต่อการเรียนในระดับสูงขึ้นมากก่อนในระดับชั้น ป.3, 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษา (ม.) ปีที่ 1 และ 2 โดยข้อสอบกลางจะเป็นข้อสอบมาตรฐานที่ผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบโดยชุมนุมนักวัดผลการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ สพฐ.กำลังจะตั้งขึ้น ซึ่งจะมีค่าความเชื่อมั่นเพียงพอที่จะส่งผลเป็นกระจกให้รู้ได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขการจัดการศึกษาในด้านใด เพื่อให้ได้มาตรฐานของนักเรียนทั่วประเทศที่ใกล้เคียงกัน

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ข้อสอบวัดผลกลางนี้จะใช้ในการสอบปลายภาคของทุกโรงเรียนที่จัดสอบ ปีละ 2 ครั้ง และจะใช้สอบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เด็กเรียน โดยใน 1 วิชาใช้ข้อสอบ 60 ข้อ ก็จะออกข้อสอบประมาณ 600-1,200 ข้อ และเลือกไปใช้สอบบางส่วนและส่วนที่เหลือเก็บไว้ในคลังข้อสอบเพื่อจะนำมาปรับใช้ในการสอบครั้งต่อไปได้ ซึ่งข้อสอบจะบันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดีให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียนไปจัดพิมพ์ข้อสอบเอง เมื่อสอบครั้งใหม่ก็จะมีการนำข้อสอบชุดใหม่มาใช้และต่อไปโรงเรียนไม่ต้องจัดทำข้อสอบปลายภาคเองแต่ให้มาใช้ข้อสอบกลางนี้แทน สำหรับเรื่องการกวดวิชาข้อสอบให้แก่เด็กนั้นคงห้ามไม่ได้ แต่ข้อสอบที่จัดส่งไปจะเป็นข้อสอบใหม่และมีการพัฒนาตลอด ทั้งนี้ สพฐ.จะเริ่มใช้ข้อสอบกลางในระดับชั้นดังกล่าวในปีการศึกษา 2557 ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งปีจึงเชื่อว่าจะสามารถออกข้อสอบและดำเนินการเรื่องนี้เสร็จได้ทัน

“เมื่อจะมีการใช้ข้อสอบวัดผลกลางแล้ว สพฐ.จะต้องปรับปรุงระบบการวัดผลประเมินผลใหม่ด้วย โดย รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบให้หมายให้ทบทวนระบบการตกซ้ำชั้นใหม่ซึ่งขณะนี้ สพฐ.กำลังปรับปรุงโดยยกร่างระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการวัดผล ประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่เพื่อจะใช้ในปีการศึกษาปี 2557 มีเนื้อหาสาระที่จะให้มีการตกซ้ำชั้นในระดับชั้นประถมศึกษาหากไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่งก็จะต้องตกซ้ำชั้นเพราะเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ส่วนระดับมัธยมศึกษานั้นหากไม่ผ่านในรายวิชาใดจะต้องมาลงเรียนรายวิชานั้นใหม่ในภาคเรียนถัดไปหรือเมื่อโรงเรียนเปิดให้โดยไม่ต้องซ้ำชั้น นอกจากนี้ สพฐ.อาจจะต้องไปดูว่าจะต้องพิจารณาการใช้ระบบเกรดเหมือนเดิมหรือใช้ระบบเปอร์เซ็นต์ในผลการเรียนเพราะหลายประเทศมีการใช้ระบบผลการเรียนแบบเปอร์เซ็นต์ ” นายอภิชาติ กล่าว

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อจัดทำร่างเสร็จแล้วจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะต้องนำเสนอ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาเห็นชอบลงนามต่อไป โดยเมื่อประกาศใช้จะมีผลบังคับใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนเอกชน ส่วนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสามารถอนุโลมนำไปใช้ได้ซึ่งปกติแล้วโรงเรียนเหล่านี้ก็อิงกับศธ.อยู่แล้ว ส่วนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจว่าจะใช้การวัดผลดังกล่าวนี้หรือไม่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นมีกฎหมายเป็นของตนเอง

 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 9 ตุลาคม 2556

Comments