ศธ.เล็งปฏิรูปการศึกษาปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทยเร่งด่วน เน้นคิดวิเคราะห์

โพสต์30 ต.ค. 2556 20:47โดยPramern Boonsena

.....

ศธ.จัดสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ เปิดพื้นที่ให้ครู นร.แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ชี้จะพัฒนากำลังคนต้องอาศัยปฏิรูปการศึกษา และเชื่อมโยงกันทุกระบบ ทั้งการสอน การวัดและประเมินผล เผยเตรียมนัด สทศ.และผู้เกี่ยวข้องหารือแนวทางจัดทดสอบกลางวันนี้ (30 ต.ค.) ที่ รร.เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน “สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์” ตอนหนึ่ง ว่า สิ่งสำคัญของการพัฒนาประเทศคือการพัฒนากำลังคน และการจะพัฒนากำลังคนก็ต้องมีการปฎิรูปการศึกษา ซึ่งจะต้องทำให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบให้ ศธ.มาคิดว่าการศึกษาจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างไร และจะให้คนทั้งชาติมีส่วนร่วมปฏิรูปการศึกษาได้อย่างไร ซึ่งแนวคิดนี้จึงนำมาสู่การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอย่างเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน

"ในการปฏิรูปการศึกษาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทุกเรื่องให้สอดคล้องกันทั้งหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และโดยเฉพาะการวัดและประเมินผล เพราะถ้าไม่มีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมพอก็จะไม่สามารถดึงดูดเด็กให้สนใจการเรียนในชั้นเรียนได้ แต่ในรอบ 20-30 ปีที่ผ่านมาเราไม่มีระบบทดสอบกลางใช้จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาได้ ขณะที่ข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัยก็มีการออกข้อสอบนอกเหนือหลักสูตรทำให้ครูและนักเรียน ม.ปลายไม่สนใจการเรียนในห้องเรียน คิดแต่ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นระบบประเมินผลจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งระบบ เพื่อให้การประเมินผลนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนตามเป้าหมายที่ต้องการโดยเฉพาะให้เด็กไทยมีทักษะในการคิดวิเคราะห์” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในเรื่องการจัดทดสอบกลางนั้นได้หารือกับประธานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สอศ.) ไปบ้างแล้วเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดทดสอบและเร็วๆ นี้ จะให้ สทศ.จัดเสวนาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือกัน เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเด็นโรงเรียนสังกัดใดบ้างจะร่วมทดสอบกลาง วิชาทีจะจัดทดสอบกลาง และช่วงเวลาในการจัดสอบ โดยผลการทดสอบกลางจะนำมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการศึกษาในภาพรวมให้ครูนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

นายจาตุรนต์ กล่าวอีกว่า นอกจากการปรับปรุงหลักสูตรระบบประเมินผลแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องทำให้เกิดลำดับแรกคือ การปฏิรูปการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งจะต้องปรับปรุงการเรียนการสอนในทุกๆวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และที่พบข้อมูลล่าสุดคือ วิชาภาษาไทยก็ต้องมีการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน รวมถึงจะต้องมีการปรับการเรียนการสอนในโลกยุคอินเทอร์เน็ตจะต้องมาร่วมกันคิดว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างไรให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์มากขึ้น เพราะปัจจุบันเด็กสามารถใช้เครื่องมือในการค้นหาคำตอบเองได้ ดังนั้นบทบาทของครูจะต้องเปลี่ยนไปด้วย

อย่างไรก็ตามการจัดงานครั้งนี้ตนไม่อยากให้การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จบเพียงเท่านี้ แต่จะต้องมีกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นเหมือนไฟไหม้ฟาง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร

 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 30 ตุลาคม 2556 

Comments