สรุปสอบวินัยร้ายแรงครูผู้ช่วย 14 ม.ค.-ลุ้นอดีตบิ๊ํก สพฐ.รอดไม่รอด

โพสต์8 ม.ค. 2557 19:20โดยPramern Boonsena

เมื่อวันที่ 7 มกราคม นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง นายชินภัทร ภูมิรัตน อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ตามนัยมาตรา 82 (2) ประกอบมาตรา 85 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 จากกรณีปัญหาทุจริตการสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษว่าตนในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนฯจะนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนฯครั้งสุดท้ายในวันอังคารที่ 14 มกราคม และจะได้ข้อสรุปผลการสอบสวนออกมาว่าจะเสนอระดับโทษอย่างไร


โดยจะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและข้อสรุปว่ามีองค์ความผิดตามที่กล่าวหาหรือไม่ หากมีองค์ความผิดตามที่กล่าวหาก็อาจจะมีการลงโทษร้ายแรงได้ แต่หากดูพยานหลักฐานไม่ใช่เป็นความผิดตามที่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯก็อาจไม่ถูกลงโทษ


อย่างไรก็ตาม ปกติแล้วการถูกลงโทษร้ายแรงจะมีสองกรณี คือ ปลดออกจากราชการ และถูกไล่ออกจากราชการ หากถูกปลดออกจากราชการยังได้รับบำนาญตามปกติแต่หากถูกไล่ออกจากราชการจะไม่ได้รับบำนาญ ยังมีโทษที่ต่ำลงมา คือ ลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน และภาคฑัณฑ์ แต่ในกรณีของอดีตเลขาธิการ กพฐ.ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วต้องไปดูข้อกฎหมายว่าจะสามารถทำได้หรือไม่


"การพิจารณาต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกสอบสวน ต้องดูตามพยานหลักฐานและบุคคล จะสรุปผลสอบตามโมหะจริตของกรรมการสอบสวนไม่ได้ เพราะคนที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนเมื่อผลออกมาก็จะมีการอุทธรณ์กันต่อศาลปกครองสูงสุด หรือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอย่างแน่นอน หากหน่วยงานเหล่านี้ชี้ออกมาอีกแบบหนึ่งก็ต้องมาไล่เรียงกันที่กรรมการสอบสวน หรือกรณีที่ผลออกมาในเชิงบวกมากกับคนที่ถูกลงโทษกรรมการสอบสวนก็ซวยสิ ฉะนั้น จึงต้องมีความระมัดระวังกันทุกฝ่ายและต้องดำเนินการเรื่องนี้ตามพยานหลักฐาน" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว และว่า ส่วนสำนวนคดีที่ 2 ที่นายชินภัทรถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงร่วมกับข้าราชการอีก 7 คน ในฐานกระทำผิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของราชการนั้น ทางคณะกรรมการสอบสวนฯได้กำหนดปฏิทินเอาไว้ว่าจะสรุปผลช่วงประมาณวันที่ 15 มีนาคม เนื่องจากในสำนวนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานต่างๆ

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2557 

Comments