สพฐ.ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูฯ จำแนกตามบัญชีถือจ่าย จ.18 เพื่อใช้ในการวางแผนกำลังคน

โพสต์4 มี.ค. 2557 22:14โดยPramern Boonsena

สพฐ.ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและจำแนกประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามบัญชีถือจ่าย จ.18 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1139.pdf

Comments