สพฐ.สรุปใช้ข้อสอบวัดผลกลาง-เริ่มปี 2557 ชั้นป.2-5 และ ม.1,2

โพสต์28 พ.ย. 2556 18:20โดยPramern Boonsena

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการจัดสอบวัดผลกลางหรือการใช้ข้อสอบกลาง ตามแนวนโยบายของนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ว่าขณะนี้ได้มีการเสนอข้อสรุปการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดสอบวัดผลกลางมาให้ตนพิจารณาแล้วโดยการใช้ข้อสอบกลางจะใช้กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ส่วนระดับอื่นที่ไม่ได้มีการจัดสอบเป็นเพราะมีการทดสอบระดับชาติส่วนอื่นอยู่แล้ว ได้แก่การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต)ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ(เอนที)ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ6 ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ5 แม้ไม่ได้มีการจัดสอบระดับชาติแต่เห็นว่าในระดับชั้นนี้เป็นการจัดการศึกษาเป็นแผนการเรียนจึงไม่ควรมีการใช้ข้อสอบกลาง ในขณะที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1นักเรียนยังเล็กเกินไป เพราะเด็กยังอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ จึงอาจให้โรงเรียนดำเนินการออกข้อสอบสำหรับเด็กระดับนี้เอง ทั้งนี้การใช้ข้อสอบกลางจะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า ในปีการศึกษา 2557 จะใช้ข้อสอบกลาง และข้อสอบของโรงเรียนในสัดส่วนร้อยละ 30:70 ส่วนปีต่อไปจะเป็นสัดส่วน 50:50 จากนั้นจะนำผลทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ว่าควรใช้สัดส่วนเท่าใดถึงจะเหมาะสมที่สุด เพื่อนำไปใช้ในปีต่อๆ ไป ส่วนการออกข้อสอบกลางนั้น ได้มอบให้สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะเชิญครูผู้สอนวิชาต่างๆ มาร่วมออกข้อสอบ และจะให้ครูที่จบวัดผลมาโดยตรงมาร่วมปรับข้อสอบให้เป็นไปตามหลักวัดผล จากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการเลือกข้อสอบแต่ละวิชา เพื่อให้ได้ข้อสอบชุดเดียวที่จะนำมาใช้ทดสอบเด็กทั้งประเทศ 

Comments