สพฐ.โล่งสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยราบรื่น

โพสต์27 เม.ย. 2557 20:49โดยPramern Boonsena

สพฐ.โล่งสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยราบรื่น 

สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยราบรื่น "อภิชาติ"เตรียมส่งหนังสือเวียนห้ามเขตพื้นที่บรรจุครูผู้ช่วยข้ามภาคภูมิศาสตร์ พร้อมเร่งทำระบบก.พ.7พิสูจน์เฉพาะบุคคล ส่วนสืบข้อเท็จจริงผอ.โรงเรียนสอบครูผู้ช่วยคาดรู้ผล29 เม.ย.นี้ 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.57 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)พระนครศรีอยุธยา เขต1 นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 โดยในจำนวนผู้เข้าสอบกว่า 90,000 คนจากทั่วประเทศมีผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 ในการสอบภาค ก และ ข มีสิทธิ์เข้าสอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ จำนวน 23,118 คน ขณะที่มีตำแหน่งสามารถเรียกบรรจุรอบแรกได้ 1,888 อัตรานั้น นายอภิชาติ กล่าวว่า ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) มีมติเห็นชอบให้มีกรรมการสอบสัมภาษณ์จำนวน 5 คน และให้นำคะแนนที่ได้มาตัดคะแนนสูงสุดและต่ำสุดออก แล้วนำคะแนนที่เหลือจากกรรมการ 3 คน มาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนสอบสัมภาษณ์ ซึ่งกรรมการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาให้คะแนนใน 5 ด้าน รวม 50 คะแนนคือ1.ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 5 คะแนน 2.การประกอบคุณงามความดี 5 คะแนน 3.บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 15 คะแนน 4.การมีปฎิภาณไหวพริบ 10 คะแนน และ 5.เจตคติและอุดมการณ์ในความเป็นครู 15 คะแนน 

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า หลังจากกระบวนการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบไว้ 2 ปี โดยให้เขตพื้นที่เรียกผู้ที่สอบได้ตามลำดับมาเลือกโรงเรียน เพื่อให้สามารถบรรจุได้ทันการเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พ.ค.นี้ เพื่อไม่ให้กระทบกับโรงเรียนเอกชน เพราะในอดีตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)มักจะบรรจุในช่วงเดือยมิถุนายน ซึ่งเปิดเรียนไปแล้ว ทำให้โรงเรียนเอกชนหาครูมาทดแทนลำบากมาก อย่างไรก็ตามอ.ก.ค.ศ.วิสามัญระบบได้ออกมาตรการว่า เขตพื้นที่ใดที่ไม่มีบัญชีเป็นของตนเองและจะขอใช้บัญชีจากเขตพื้นที่อื่น นอกจากจะต้องทำหนังสือถึงเขตพื้นที่ที่ขอใช้บัญชีแล้ว ต้องทำหนังสือถึง ก.ค.ศ.และ สพฐ.ด้วย เพื่อจะได้ช่วยเร่งรัดให้เขตพื้นที่เจ้าของบัญชีอนุญาตให้ใช้บัญชีได้ทันการเรียกบรรจุตามระเบียบที่กำหนด เพราะเป็นสิทธิประโยชน์ของครูและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการบรรจุแทนอัตราว่างให้มีครูเข้าไปสอนเด็ก และทำให้เด็กมีผลการเรียนที่ดีขึ้นเพราะมีครู นอกจากนี้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญระบบยังมีมติให้เขตพื้นที่ใช้บัญชีผู้ที่สอบขึ้นบัญชี เพื่อรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยโดยยึดตามเขตภาคภูมิศาสตร์ แต่กรณีจำเป็นต้องใช้บัญชีข้ามภูมิภาคจะต้องขออนุมัติจากก.ค.ศ.ก่อน ทั้งนี้สพฐ.จะส่งหนังสือเวียนแจ้งไปยังทุกเขตพื้นที่ให้ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะที่ผ่านมามีปัญหามากจึงต้องป้องกันไว้ก่อน เพราะเคยมีกรณีที่ภาคใต้ขอใช้บัญชีภาคอีสาน และเมื่ออยู่ได้ไม่นานก็ขอย้ายกลับ รวมถึงมีเรื่องร้องเรียนมายังก.ค.ศ.ว่า มีการเรียกรับเงินทั้งต้นทางและปลายทางอีกด้วย 

"ผมยอมรับว่าหนักใจเรื่องการวิ่งเต้นใช้เงินใช้ทอง แต่การวิ่งเต้นมีอยู่คู่กับประเทศไทย และมีการใช้เงินใช้ทองหนักขึ้นเรื่อยๆ ผมเป็นหัวหน้าส่วนราชการยังเคยเจอการเสนอผลประโยชน์ทำนองนี้อยู่หลายเรื่อง จึงต้องใช้ขันติและความอดทนอย่างสูงมากต่่อบายมุขทั้งหลายที่มีคนมาเสนอให้"นายอภิชาติ กล่าวและว่า ส่วนเรื่องการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะบุคคลยังเป็นปัญหาของก.ค.ศ.และ สพฐ.เนื่องจากเขตพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ยอมส่งข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาเชื่อมกับระบบการตรวจสอบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ของก.ค.ศ.ทำให้ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเฉพาะบุคคลได้อย่างครบถ้วน ซึ่ง ก.ค.ศ.กับ สพฐ.กำลังหาทางแก้ปัญหาอยู่ รวมถึงก.ค.ศ.ต้องหามาตรการที่ชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้าราชการครูที่ดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะสูงๆหรือเป็นติวเตอร์แล้วมาสมัครสอบ เพราะเป็นผลเสียต่อภาพลักษณ์ของครู และสังคมมองในทางไม่ดี อย่างไรก็ตามก.ค.ศ.และ สพฐ.จะนำข้อมูลที่เป็นปัญหาในการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ไปอุดรูรั่ว และดำเนินการยกเครื่องในหลายส่วน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดสอบครั้งต่อไป ส่วนกรณีการทำงานของคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงกรณีผอ.โรงเรียนมาสมัครสอบครูผู้ช่วยนั้นยังไม่เรียบร้อย เพราะกรรมการต้องสืบข้อเท็จจริงหลายจังหวัด ทั้งบุรีรัมย์ สมุทรสาคร นนทบุรี และกาญจนบุรี จึงต้องใช้เวลาพอสมควรคาดว่าภายในวันที่29เม.ย.นี้จะมีความคืบหน้าแน่นอน 

ด้าน นายภิรมย์ นันทวงศ์ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 กล่าวว่า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 มีผู้เข้าสอบ745 คน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 136 คน มีอัตราบรรจุได้ 15 ตำแหน่ง ซึ่งทางเขตพยายามคิดเกณฑ์การให้คะแนนเพิ่มเติมในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบให้มากขึ้น โดยในการสอบสัมภาษณ์นี้ทางเขตจะใช้เวลาสอบคนละไม่เกิน 15 นาที และดำเนินการครั้งเดียวจนครบทุกคนโดยไม่มีการพักกลางวัน ซึ่งกรรมการจะกรอกให้คะแนนเป็นรายบุคคล 

นายดำริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 กล่าวว่า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มี ผู้สมัคร 1,947 คน สอบผ่านภาค ก.และภาค ข. จำนวน 904 คน แต่มีอัตราบรรจุ 40 อัตรา ส่วนที่เหลือจะขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี สำหรับการสอบสัมภาษณ์ทางเขตได้ให้กรรมการทั้ง 5 คนจับสลากว่าจะได้สอบสัมภาษณ์ห้องไหน และภาคบ่ายก็จะจับสลากอีกครั้ง เพื่อไม่ให้กรรมการสอบซ้ำห้องเดิม และเมื่อสอบสัมภาษณ์คนไหนเสร็จแล้ว กรรมการก็จะส่งให้คณะกรรมการกลางที่รวบรวมคะแนนทั้งภาค ก. ภาค ข.และภาค ค. เพื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามลำดับต่อไป ทั้งนี้คาดว่า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จะสามารถประกาศผลสอบได้ในคืนวันที่ 27 เม.ย.นี้ 

 

ที่มา เดลินิวส์ วันอาทิตย์ 27 เมษายน 2557

Comments