สพฐ.เดินหน้าจัดค่ายเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ

โพสต์21 พ.ย. 2556 18:36โดยPramern Boonsena

“อ่องจิต”แจง สพฐ.ไม่เคยสั่งเบรกโครงการ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” เชื่ออาจเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร

วันนี้(21พ.ย.)นางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ร่วมกับศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ จัดโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ”เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้ถือเป็นปีที่ 8 ของการจัดกิจกรรม โดยมีการจัดค่ายโครงการงานคุณธรรมฯที่ได้มีการคัดเลือกโครงงานของนักเรียนในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯเพื่อให้มาเข้าค่ายในระดับภาค ซึ่งมีทั้งหมด 6 ค่ายครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ โดย

  • ค่ายแรกจัดขึ้นที่วัดวชิราลงกรณวราราม วรวิหาร จ.นครราชสีมา วันที่ 20-23 พ.ย.56
  • ค่ายที่ 2 วัดปรังกาสี จ. กาญจนบุรี วันที่ 27-30 พ.ย.56
  • ค่ายที่ 3 วัดพุทธเกษม จ.ขอนแก่น วันที่ 4-7 ธ.ค.56
  • ค่ายที่ 4 วัดวังหิน จ.พิษณุโลก วันที่ 11-14 ธ.ค.56
  • ค่ายที่ 5 วัดบุญนิมิตร จ.อุดรธานี วันที่ 18-21ธ.ค. 56 และ
  • ค่ายที่ 6 วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม วันที่ 25-28 ธ.ค.56

“โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กนักเรียน ซึ่งสพฐ.ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ปีนี้ได้มีการเสนอขออนุมัติโครงการอย่างกระชั้นชิด เพราะจะมีการจัดค่ายแรกในวันที่ 20 พ.ย.56 แต่เสนอโครงการมาให้อนุมัติวันที่ 15 พ.ย.56 ขณะที่นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการกพฐ.ต้องการให้ดำเนินโครงการอย่างสมพระเกียรติเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอดูรายละเอียดก่อน ประกอบกับในวันดังกล่าวนายอภิชาติมีภารกิจด่วนจึงมอบหมายให้ดิฉันพิจารณาแทน แต่ไม่เคยสั่งการให้ระงับโครงการ ซึ่งดิฉันก็ได้เซ็นอนุมัติให้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการสื่อสารก็ได้ และวันนี้ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมค่ายที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วด้วย”นางอ่องจิต กล่าว

 

 

ที่มา เดลินิวส์ วันพฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2556 

Comments