สพฐ.แจ้งโรงเรียนปลายทางรับสมัคร เปิดผล O-Net ให้นักเรียน

โพสต์18 มี.ค. 2556 00:09โดยPramern Boonsena

.....

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โทรศัพท์แจ้งโรงเรียนปลายทางทุกโรง ให้เปิดผลคะแนน O-NET ให้กับนักเรียนและรับสมัครนักเรียนทุกคน

 

ดาวน์โหลดแบบ PDF คลิก
http://www.plan.obec.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1165&filename=index

Comments