สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลนักเรียน 10พ.ย.(ในDMC) ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

โพสต์30 ต.ค. 2556 20:59โดยPramern Boonsena

.....

ขอซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2/2556 และปฏิทินการดำเนินงาน

Comments