สพฐ.จัดงบฯ ห้าหมื่นให้โรงเรียนนิติบุคคล 114 โรง

โพสต์28 ม.ค. 2557 19:09โดยPramern Boonsena

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล จำนวน 114 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
http://www.plan.obec.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1327&filename=index

Comments