สภาผู้แทน ผ่านวาระแรก "กฎหมาย กบข." ลุ้นต่อวาระ 2 และ 3

โพสต์22 พ.ย. 2556 00:25โดยPramern Boonsena
สภาผู้แทนฯ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. ... ด้วยเสียงเอกฉันท์ 334 เสียง กำหนดแปรญัตติ 7 วัน ก่อนให้กรรมาธิการจากทุกพรรคร่วมพิจารณา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 มีมติเห็นชอบรับหลักการ(วาระ 1) ในร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. ...ที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอ ด้วยเสียง 334 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย พร้อมได้ตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวจำนวน 31 คน ในสัดส่วนของรัฐบาล 5 คน พรรคเพื่อไทย 14 คน ประชาธิปัตย์ 8 คน ภูมิใจไทย 2 คน ชาติไทยพัฒนา 1 คน และชาติพัฒนาร่วมกับพลังชล 1 คน กำหนดแปรญัตติ 7 วัน

สำหรับร่างกฎหมายดังกล่าวมีเหตุผลในการแก้ไขเพื่อต้องการให้สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) และผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่เคยเป็นสมาชิก กบข. ซึ่งรับราชการอยู่ในวันก่อนที่บทบัญญัติหมวด 3 ว่าด้วยสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่ง พ.ร.บ.กบข.ฉบับปัจจุบันใช้บังคับ สามารถกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้ซึ่งจะทำให้กลุ่มข้าราชการร่วมกันเรียกร้องสิทธิประโยชน์เหล่านี้มาเป็นเวลายาวนาน ได้รับความเป็นธรรมและสิทธิประโยชน์มากขึ้น


สมาชิก กบข.ยังคงต้องลุ้นกันต่อไป ลุ้นให้ผ่านทั้งสามวาระ ?!?
 


Comments