สกศ.เสนอยุทธศาสตร์ ร.ร.ดิจิตอล

โพสต์9 ต.ค. 2558 00:47โดยPramern Boonsena

“กมล” นำทีมประเทศไทย ร่วมประชุมสมัชชานานาชาติ ที่เม็กซิโก เสนอยุทธศาสตร์การใช้ดิจิตอลในโรงเรียน

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีของสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมิน สัมฤทธิผลการศึกษา หรือ The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) สมัยที่ 56 ที่ประเทศเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 5 - 8 ต.ค. ที่ผ่านมา เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาความก้าวหน้าโครงการที่ประเทศไทยเข้าร่วมกับ IEA คือ การประเมินผลสัมฤทธิ์ TIMSS2015 (Trends in International Mathematics and Science Study) หรือแนวโน้มการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์นานาชาติ รวมทั้ง TIMSS Advanced 2015 โดยเฉพาะในส่วนของการประเมิน TIMSS 2015 ถือเป็นวาระสำคัญเนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบระดับความรู้และทักษะการเรียน ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้ทราบสถานะของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาของไทยต่อไป

นายกมล กล่าวว่า ประเทศไทยเสนอประเด็นต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานของ IEA รวมทั้งเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้อุปกรณ์ดิจิตอลในโรงเรียน แผนการวัดผลระดับชาติด้วยคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวางแผนลงทุนด้านไอที การใช้ไอที ในการสอน รวมทั้งหัวข้อด้านการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรก็ตาม สำหรับการประเมิน TIMSS 2015 นั้น ขณะนี้ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประเมิน 57 ประเทศ และ 7 พื้นที่พิเศษ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะประเมินคณิตและวิทย์ ชั้น ม.2 คาดว่า จะประกาศผลได้วันที่ 29 พ.ย. 2559 สำหรับไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการประเมินคือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 8 ตุลาคม 2558

Comments