ประกาศผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2555

โพสต์12 มี.ค. 2556 20:38โดยPramern Boonsena
ลำดับสพป./ สพม.เว็บไซต์เขตประกาศผลสอบอัพเดท!!!
1สพป.กระบี่เว็บไซต์เขตรายชื่อ
2สพป.กรุงเทพฯเว็บไซต์เขตรายชื่อ
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
5สพป.กาญจนบุรี เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4เว็บไซต์เขตรายชื่อ
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
10สพป.กำแพงเพชร เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
11สพป.กำแพงเพชร เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
12สพป.ขอนแก่น เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
13สพป.ขอนแก่น เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
14สพป.ขอนแก่น เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
15สพป.ขอนแก่น เขต 4เว็บไซต์เขตรายชื่อ
16สพป.ขอนแก่น เขต 5เว็บไซต์เขตรายชื่อ
17สพป.จันทบุรี เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
18สพป.จันทบุรี เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
21สพป.ชลบุรี เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
22สพป.ชลบุรี เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
23สพป.ชลบุรี เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
24สพป.ชัยนาทเว็บไซต์เขตรายชื่อ
25สพป.ชัยภูมิ เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
26สพป.ชัยภูมิ เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
27สพป.ชัยภูมิ เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
28สพป.ชุมพร เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
29สพป.ชุมพร เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
30สพป.เชียงราย เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
31สพป.ระยอง เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
32สพป.ราชบุรี เขต 1เว็บไซต์เขตประกาศรายชื่อ
33สพป.ราชบุรี เขต 2เว็บไซต์เขตประกาศรายชื่อ
34สพป.ลพบุรี เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
35สพป.ลพบุรี เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
36สพป.ลำปาง เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
37สพป.ลำปาง เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
38สพป.ลำปาง เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
39สพป.ลำพูน เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
40สพป.ลำพูน เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
41สพป.เลย เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
42สพป.เลย เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
43สพป.เลย เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
44สพป.ศรีสะเกษ เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
45สพป.ศรีสะเกษ เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
46สพป.ศรีสะเกษ เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
47สพป.ศรีสะเกษ เขต 4เว็บไซต์เขตรายชื่อ
48สพป.สกลนคร เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
49สพป.สกลนคร เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
50สพป.สกลนคร เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
51สพป.สงขลา เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
52สพป.สงขลา เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
53สพป.สงขลา เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
54สพป.สตูลเว็บไซต์เขตรายชื่อ
55สมุทรปราการ เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
56สมุทรปราการ เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
57สพป.สมุทรสงครามเว็บไซต์เขตรายชื่อ
58สพป.สมุทรสาครเว็บไซต์เขตรายชื่อ
59สพป.สระแก้ว เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
60สพป.สระแก้ว เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
61สพป.นครสวรรค์ เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
62สพป.นครสวรรค์ เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
64สพป.นนทบุรี เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ 
65สพป.นนทบุรี เขต 2เว็บไซต์เขตประกาศรายชื่อ
66สพป.นราธิวาส เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
67สพป.นราธิวาส เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
68สพป.นราธิวาส เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
69สพป.น่าน เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
70สพป.น่าน เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
71สพป.บึงกาฬเว็บไซต์เขตรายชื่อ
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
75สพป.บุรีรัมย์ เขต 4เว็บไซต์เขตรายชื่อ
76สพป.ปทุมธานี เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
77สพป.ปทุมธานี เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
78ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
79ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
81สพป.ปราจีนบุรี เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
82สพป.ปัตตานี เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ 
83สพป.ปัตตานี เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
84สพป.ปัตตานี เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
85สพป.อยุธยา เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
86สพป.อยุธยา เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
87สพป.พะเยา เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
88สพป.พะเยา เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
89สพป.พังงาเว็บไซต์เขตรายชื่อ
90สพป.พัทลุง เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ 
91สพป.อุบลราชธานี เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
92สพป.อุบลราชธานี เขต 4เว็บไซต์เขตรายชื่อ
93สพป.อุบลราชธานี เขต 5เว็บไซต์เขตรายชื่อ
94สพป.เชียงราย เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
95สพป.เชียงราย เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
96สพป.เชียงราย เขต 4เว็บไซต์เขตรายชื่อ
97สพป.เชียงใหม่ เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
98สพป.เชียงใหม่ เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
99สพป.เชียงใหม่ เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
100สพป.เชียงใหม่ เขต 4เว็บไซต์เขตรายชื่อ
101สพป.เชียงใหม่ เขต 5เว็บไซต์เขตรายชื่อ
102สพป.เชียงใหม่ เขต 6เว็บไซต์เขตรายชื่อ
103สพป.ตรัง เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
104สพป.ตรัง เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
105สพป.ตราดเว็บไซต์เขตรายชื่อ
106สพป.ตาก เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
107สพป.ตาก เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
108สพป.นครนายกเว็บไซต์เขตประกาศรายชื่อ
109สพป.นครปฐม เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
110สพป.นครปฐม เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
111สพป.นครพนม เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
112สพป.นครพนม เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
113สพป.นครราชสีมา เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
114สพป.นครราชสีมา เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
115สพป.นครราชสีมา เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
116สพป.นครราชสีมา เขต 4เว็บไซต์เขตรายชื่อ
117สพป.นครราชสีมา เขต 5เว็บไซต์เขตรายชื่อ
118สพป.นครราชสีมา เขต 6เว็บไซต์เขตรายชื่อ
119สพป.นครราชสีมา เขต 7เว็บไซต์เขตรายชื่อ
120สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
121สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
122สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
123สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4เว็บไซต์เขตรายชื่อ
124สพป.สระบุรี เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
125สพป.สระบุรี เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
126สพป.สิงห์บุรีเว็บไซต์เขตรายชื่อ
127สพป.สุโขทัย เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
128สพป.สุโขท้ย เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
129สพป.สุพรรณบุรี เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
130สพป.สุพรรณบุรี เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
131สพป.สุพรรณบุรี เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
132สพป.สุราษฎรธานี เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
133สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
134สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
135สพป.สุรินทร์ เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
136สพป.สุรินทร์ เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
137สพป.สุรินทร์ เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
138สพป.หนองคาย เขต1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
139สพป.หนองคาย เขต2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
140สพป.หนองบัวลำภู เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
141สพป.หนองบัวลำภู เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
142สพป.อ่างทองเว็บไซต์เขตรายชื่อ 
143สพป.อำนาจเจริญเว็บไซต์เขตรายชื่อ
144สพป.อุดรธานี เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
145สพป.อุดรธานี เขต 2เว็บไซต์เขตประกาศรายชื่อ
146สพป.อุดรธานี เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
147สพป.อุดรธานี เขต 4เว็บไซต์เขตประกาศ,รายชื่อ
148สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
149สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
150สพป.อุทัยธานี เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
151สพป.อุทัยธานี เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
152สพป.อุบลราชธานี เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
153สพป.อุบลราชธานี เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
154สพป.พัทลุง เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
155สพป.พิจิตร เขต 1เว็บไซต์เขตประกาศ,รายชื่อ
156สพป.พิจิตร เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
157สพป.พิษณุโลก เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
158สพป.พิษณุโลก เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
159สพป.พิษณุโลก เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
160สพป.เพชรบุรี เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
161สพป.เพชรบุรี เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
162สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
163สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
164สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
165สพป.แพร่ เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
166สพป.แพร่ เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
167สพป.ภูเก็ตเว็บไซต์เขตรายชื่อ
168สพป.มหาสารคาม เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
169สพป.มหาสารคาม เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
170สพป.มหาสารคาม เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ 
171สพป.มุกดาหารเว็บไซต์เขตรายชื่อ
172สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
173สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
174สพป.ยโสธร เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
175สพป.ยโสธร เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
176สพป.ยะลา เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
177สพป.ยะลา เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
178สพป.ยะลา เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
179สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
180สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
181สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
182สพป.ระนองเว็บไซต์เขตรายชื่อ
183สพป.ระยอง เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
184สพม. เขต 1เว็บไซต์เขตรายชื่อ
185สพม. เขต 2เว็บไซต์เขตรายชื่อ
186สพม. เขต 3เว็บไซต์เขตรายชื่อ
187สพม. เขต 4เว็บไซต์เขตรายชื่อ
188สพม. เขต 5เว็บไซต์เขตรายชื่อ
189สพม. เขต 6เว็บไซต์เขตรายชื่อ
190สพม. เขต 7เว็บไซต์เขตรายชื่อ
191สพม. เขต 8เว็บไซต์เขตรายชื่อ
192สพม. เขต 9เว็บไซต์เขตรายชื่อ
193สพม. เขต 10เว็บไซต์เขตรายชื่อ
194สพม. เขต 11เว็บไซต์เขตรายชื่อ
195สพม. เขต 12เว็บไซต์เขตรายชื่อ
196สพม. เขต 13เว็บไซต์เขตรายชื่อ
197สพม. เขต 14เว็บไซต์เขตรายชื่อ
198สพม. เขต 15เว็บไซต์เขตรายชื่อ
199สพม. เขต 16เว็บไซต์เขตรายชื่อ1ชื่อ2
200สพม. เขต 17เว็บไซต์เขตรายชื่อ
201สพม. เขต 18เว็บไซต์เขตรายชื่อ
202สพม. เขต 19เว็บไซต์เขตรายชื่อ
203สพม. เขต 20เว็บไซต์เขตรายชื่อ
204สพม. เขต 21เว็บไซต์เขตรายชื่อ
205สพม. เขต 22เว็บไซต์เขตรายชื่อ
206สพม. เขต 23เว็บไซต์เขตรายชื่อ
207สพม. เขต 24เว็บไซต์เขตรายชื่อ
208สพม. เขต 25เว็บไซต์เขตรายชื่อ
209สพม. เขต 26เว็บไซต์เขตรายชื่อ
210สพม. เขต 27เว็บไซต์เขตรายชื่อ
211สพม. เขต 28เว็บไซต์เขตรายชื่อ
212สพม. เขต 29เว็บไซต์เขตรายชื่อ
213สพม. เขต 30เว็บไซต์เขตรายชื่อ
214สพม. เขต 31เว็บไซต์เขตรายชื่อ
215สพม. เขต 32เว็บไซต์เขตรายชื่อ
216สพม. เขต 33เว็บไซต์เขตรายชื่อ
217สพม. เขต 34เว็บไซต์เขตรายชื่อ
218สพม. เขต 35เว็บไซต์เขตรายชื่อ
219สพม. เขต 36เว็บไซต์เขตรายชื่อ
220สพม. เขต 37เว็บไซต์เขตรายชื่อ
221สพม. เขต 38เว็บไซต์เขตรายชื่อ
222สพม. เขต 39เว็บไซต์เขตรายชื่อ
223สพม. เขต 40เว็บไซต์เขตรายชื่อ
224สพม. เขต 41เว็บไซต์เขตรายชื่อ
225สพม. เขต 42เว็บไซต์เขตรายชื่อ
226สศศ.เว็บไซต์เขตรายชื่อ
227สศศ.(เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้) รายชื่อ


ที่ 23:40

Comments