ประชุมชี้แจงการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีทุจริตการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ว12/2555

โพสต์20 ก.พ. 2557 20:21โดยPramern Boonsena

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีทุจริตการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว 12/2555)

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีทุจริตการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว 12/2555) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินการให้ออกจากราชการของผู้บังคับบัญชาในแต่ละแห่งให้เป็นไปในแนวเดียวกัน ตามมติ ก.ค.ศ. รวมทั้งถูกต้อง และเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ., นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ., นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และ นายสามารถ ข่าวดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงในการประชุม โดยมีผู้มาร่วมประชุม จำนวน 720 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนิติกร ในเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง 119 เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้เข้าข่ายทุจริต 262 โรงเรียน นอกจากนี้ยังมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย 

ทั้งนี้ มีผู้เข้าข่ายทุจริตในการสอบคัดเลือก จำนวน 344 คน ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 262 คน โดยมีคำสั่งให้ออกจากราชการแล้ว 188 คน (ร้องทุกข์ 187 คน / ไม่ร้องทุกข์ 1 คน) อยู่ระหว่างการดำเนินการ 62 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายังไม่ได้ดำเนินการตามมติ ก.ค.ศ.8 คน 

Comments