"ผศ.สุรวาท" แจงกรณีข่าวนโยบายเรียนครูเป็นครูยากขึ้น แต่เรียนอย่างอื่นให้เป็นครูง่ายขึ้น

โพสต์29 ม.ค. 2557 20:09โดยPramern Boonsena

ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ได้ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ค ครูบ้านนอก ดอทคอม กรณีข่าวที่ ศธ.เตรียมเปิดกว้างให้คนที่ไม่ได้จบสายครูมาเป็นครูได้ง่ายขึ้นดังนี้ครับ


ข่าว นโยบาย เรียนครูเป็นครูยากขึ้น แต่เรียนอย่างอื่นให้เป็นครูง่ายขึ้น 

เป็นข่าวที่สร้างความสับสน ไม่แน่ใจว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ หรือนักข่าวเขียนสับสน และอาจทำให้คนอ่านสับสน ด้วย 

ความจริงคือ ผู้เข้าเรียนปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพ (ใหม่) พ.ศ. 2556 จึงจะได้สอบ ผู้เรียนตามหลักสูตรครู 5 ปี นี้ จะได้สอบตอนเรียนอยู่ปีที่ 5 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว นับจากปี 57 ไปอีกประมาณ 5 ปี 

ส่วนผู้เข้าเรียนในปีเดียวกัน (2557) แต่เรียนในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพ (เดิม) พ.ศ. 2548 ไม่ได้สอบ ซึ่งหลักสูตรเดิมนี้ ยังคงรับผู้เรียนได้ 3 ปี ตามบทเฉพาะกาล


Comments