"พงศ์เทพ" กระตุก สมศ.หยุดผักชีโรยหน้า

โพสต์7 พ.ย. 2556 18:14โดยPramern Boonsena

.....

'พงศ์เทพ' กระตุก สมศ.หยุดผักชีโรยหน้า จี้จัดระบบประเมินภายนอกใหม่ ลดภาระเพิ่มความสะดวกผู้รับบริการ...

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.56 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา” ตอนหนึ่งว่า ยุคปัจจุบันมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญในทุกแวดวง ดังนั้น สิ่งที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งรับภาระหน้าที่เป็นผู้ประเมิน จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ขณะนี้คงมีหลายคนที่อยากถาม สมศ.ว่า การประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานของสถาบันการศึกษานั้น มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ซึ่งตนคิดว่าเมื่อไหร่ที่ผลการประเมินของ สมศ.ทำให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ได้ ภาระหน้าที่ของ สมศ.ที่ทำอยู่ในทุกวันนี้ก็จะประสบความสำเร็จ ที่ผ่านมา สมศ.จะถูกบ่นว่าการประกันคุณภาพภายนอกทำให้สถานศึกษาต้องเสียเวลา และทำงานซ้ำซ้อน เพราะมีการประกันคุณภาพภายในแล้ว จึงได้บอกกับประธานบอร์ด สมศ.ว่า ในฐานะที่เราเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกต้องจัดระบบใหม่ร่วมกับการประเมินคุณภาพภายใน โดยให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและลดภาระให้มากที่สุดได้ความจริงมากที่สุด ไม่มีการจัดฉาก เพราะไม่มีใครอยากเห็นผักชีโรยหน้า อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เมื่อ สมศ.จะเข้าไปประเมินก็เกิดผลกระทบข้างเคียง คือการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงหน่วยงานในสถาบันการศึกษาเดียวกัน ทำให้ต่างคนต่างรู้สึกว่าอยากทำงานของตนเองให้ดีกว่าคนอื่น จึงทำให้ขาดความร่วมมือกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะถ้าร่วมกันทำจะเป็นประโยชน์มากกว่า โดย สมศ.ต้องไปพัฒนาระบบการประเมินให้เกิดความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน

ด้าน ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. กล่าวว่า จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.สะท้อนภาพความจริงว่าครูมีผลต่อคุณภาพศิษย์ ดังนั้น หัวใจของการพัฒนาคุณภาพศิษย์จึงต้องเกิดจากหัวใจที่มีจิตวิญญาณของครู.

 

 

ที่มา ไทยรัฐ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

Comments