ผลโอเน็ต "ป.6-ม.3" คะแนนต่ำกว่าครึ่ง

โพสต์14 มี.ค. 2556 21:25โดยPramern Boonsena

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2555 เร็วขึ้น จากเดิมที่กำหนดจะประกาศวันที่ 15 มีนาคม โดย สทศ.ได้ทำการวิเคราะห์ผลคะแนน ดังนี้ ป.6 ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 45.68, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 44.22, ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 36.99, คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 35.77, วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 37.46, สุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนเฉลี่ย 54.84, ศิลปะ คะแนนเฉลี่ย 52.27, การงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 53.85 

นายสัมพันธ์กล่าวว่า สำหรับชั้น ม.3 วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 54.48, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 47.12, ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 28.71, คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 26.95, วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 35.37, สุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนเฉลี่ย 56.67, ศิลปะ คะแนนเฉลี่ย 43.31, การงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 47.39 
สำหรับโรงเรียน/สถานศึกษาที่ต้องการนำผลคะแนนสอบโอเน็ต ไปใช้คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 สามารถตรวจสอบข้อมูลคะแนนโอเน็ต ผ่านระบบ RPS โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เข้าเมนู "เข้าระบบ RPS" โดยใส่ Username รหัสโรงเรียน 10 หลัก และ รหัสผ่านเข้าระบบ หากโรงเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ RPS กรุณาติดต่อ สทศ. 0-2217-3800 หรือ 08-1731-4146 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน 

Comments