เผยยอดสมัครครูมืออาชีพกว่า6พันคน มีตำแหน่งบรรจุ1,140อัตรา

โพสต์23 พ.ค. 2557 00:50โดยPramern Boonsena

วันที่ 22 พฤษภาคม นายพินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( กกอ.) เปิดเผยผลการรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพปี 2557 ซึ่งปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ปรากฏว่ามีผู้มาสมัคร 6,528 คน 

จากนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครว่าครบตามที่กำหนดหรือไม่ และจะต้องตรวจสอบด้วยว่าหลักสูตรที่ผู้สมัครนำมาใช้ในการสมัครนั้นผ่านการรับรองจากคุรุสภาหรือไม่ หากผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดจะถือว่าหมดสิทธิ์สมัครทันที ขณะที่มีตำแหน่งจะบรรจุ ได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.) 1,000 อัตรา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา( สอศ.)บรรจุได้ 140 อัตรา 


สำหรับข้อสอบที่จะใช้สอบครูมืออาชีพนั้น ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ และมั่นใจว่าเสร็จก่อนที่จะสอบแน่นอน ซึ่งข้อสอบที่ใช้สอบจะมี 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาชีพครูและกฎหมายการศึกษา และวิชาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผู้ออกข้อสอบจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 


"ขอย้ำว่าข้อสอบที่ใช้ไม่ใช่ข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา หรือยูเน็ต แต่เป็นข้อสอบที่ใช้ในการคัดเลือกครู แต่ยังคงมอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบตามเดิม” นายพินิติกล่าวและว่าสำหรับ ปฏิทินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ ปี 2557 กรณีรับนิสิตนักศึกษาครูที่ศึกษาในชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี นั้นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ วันที่ 7 มิถุนายน สอบคัดเลือก 21 มิถุนายน และประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 14 กรกฎาคม 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Comments