ภาษาอังกฤษไทยรั้งท้ายที่ 55 จากการประเมิน 60 ประเทศทั่วโลก

โพสต์28 ม.ค. 2557 19:07โดยPramern Boonsena

ผลทดสอบภาษาอังกฤษ 60 ประเทศทั่วโลกที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ไทยอยู่อันดับ 55 หรือระดับต่ำสุด ขณะที่กลุ่มอาเซียน มาเลเซีย อยู่อันดับ 11 สิงคโปร์ อันดับ 12 

ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ รักษาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รมว.ศธ.ได้ขอให้มีการนำผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาษาอังกฤษ English Proficiency Index ประจำปี 2556 โดยสถาบันสอนภาษาระดับโลก Education First ที่ได้ทดสอบในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ใน 60 ประเทศทั่วโลกมาวางแผนประกอบในยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ ศธ.ด้วย เนื่องจากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าประเทศไทยมีคะแนนความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในลำดับที่ 55 โดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ำสุด หรือกลุ่มที่แย่ที่สุด 
ส่วนประเทศในอาเซียนที่เข้ารับการทดสอบประเทศมาเลเซีย อยู่อันดับที่ 11 สิงคโปร์ อันดับที่ 12 อินโดนีเซีย อันดับที่ 25 เวียดนาม อันดับที่ 28 ทั้งนี้ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์จะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผลสัมฤทธิ์สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก 
“ผลการทดสอบที่ออกมาถือว่าประเทศไทยมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่ำมาก สอดคล้องกับผลการทดสอบอื่นๆ เช่น ผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ที่ไทยมีอันดับและคะแนนลดลง ซึ่งหากผลการทดสอบยังต่ำแบบนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมาก เพราะประเทศอื่นๆ ได้มีการพัฒนาไปมาก แต่ประเทศไทยมีผลที่ต่ำลง ซึ่งในระยะยาวหากผลทางการศึกษายังเป็นแบบนี้ก็อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศได้เพราะผลการศึกษาของธนาคารโลกได้ชี้ชัดมาตลอดว่าการศึกษากับเศรษฐกิจจะต้องคู่กันไป หากการศึกษาดีก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจที่ดีด้วย” ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช กล่าว

 ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 มกราคม 2557

Comments