มหาดไทยย้ายฟ้าผ่า 9 ผู้ว่าราชการจังหวัด

โพสต์28 พ.ค. 2557 02:18โดยPramern Boonsena

ปลัดมหาดไทย ย้ายฟ้าผ่า 9ผู้ว่าฯ "สมศักดิ์"เด้งจากขอนแก่น เข้ากรุผู้ตรวจฯ "วิเชียร"พ้นเชียงใหม่

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 279/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม เรื่องให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง ดังนี้
1.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 


2.นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าฯชัยนาท เป็นผู้ว่าฯขอนแก่น 


3.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าฯสระบุรี เป็นผู้ว่าฯชัยนาท 


4.นายวิเชียร วุฒิวิญญู ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เป็นผู้ว่าฯสระบุรี 


5.นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าฯตาก เป็นผู้ว่าฯเชียงใหม่ 


6.นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าฯตาก 


7.นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าฯนครราชสีมา เป็นผู้ว่าฯพัทลุง 


8.นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าฯบุรีรัมย์เป็นผู้ว่าฯนครราชสีมา 


9.นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าฯพัทลุง เป็นผู้ว่าฯบุรีรัมย์ 


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Comments