ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2556

โพสต์14 มี.ค. 2556 21:30โดยPramern Boonsena

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น จำนวน ๑๙ ราย ดังนี้ 
๑. หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๕/๒๕๔๘ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย 
๒. หลักเกณฑ์ ว ๕/๒๕๕๔ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๘ ราย 
๒.๑ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๖ ราย 
๒.๒ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย 
๒.๓ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย 
๒.๔ ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๗ ราย 

นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ จำนวน ๘ ราย

อ่านรายละเอียด คลิก
http://www.otepc.go.th/images/document/3-2556.pdf


Comments