ก.ค.ศ.ประชุมปฏิบัติการจัดทำคำขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและขรก.อื่นมาเป็นครู

โพสต์3 มี.ค. 2557 18:48โดยPramern Boonsena

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เชาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อดำเนินการจัดทำคำขอโอนฯ ที่รอการพิจารณาอยู่จำนวน 140 ราย ตามมาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 วรรคสาม จำนวน 10 หลักเกณฑ์ฯ และเพื่อเตรียมมอบอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ที่ปรึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้เชี่ยวชาญและผู้อำนวยการภารกิจ และเจ้าหน้าที่ ก.ค.ศ. รวมทั้งสิ้น 50 คน เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การโอนฯ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบชัดเจนก่อนแจ้งเวียนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ฯเพื่อดำเนินการต่อไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม และภาพประกอบ ดูได้ที่
http://203.146.15.33/index.php/news/39-2012-10-01-02-25-46/894-2014-03-03-04-48-41

Comments