คุรุสภาไฟเขียวเปิด ป.บัณฑิตเพิ่ม

โพสต์21 ก.ค. 2557 01:33โดยPramern Boonsena

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภาเปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ทางการศึกษา จำนวน 21 หลักสูตร 21 สถาบัน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา1หลักสูตร 1 สถาบัน ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) นครปฐม

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 20 หลักสูตร 20 สถาบัน ได้แก่

 • มรภ.กำแพงเพชร
 • มรภ.เชียงใหม่
 • มรภ.เทพสตรี
 • มรภ.นครศรีธรรมราช
 • มรภ.พระนคร
 • มรภ.มหาสารคาม
 • มรภ.ร้อยเอ็ด
 • มรภ.รำไพพรรณี
 • มรภ.ศรีสะเกษ
 • มรภ.สกลนคร
 • มรภ.สงขลา
 • มรภ.สวนดุสิต
 • มรภ.สุราษฎร์ธานี
 • มรภ.สุรินทร์
 • มรภ.อุบลราชธานี
 • มรภ.เชียงราย
 • มรภ.นครสวรรค์
 • วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
 • วิทยาลัยเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

ศ.ดร.ไพฑูรย์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมให้การรับรองหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต 5 หลักสูตร ดังนี้

 1. ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 สาขาวิชามวยไทยศึกษาของ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
 2. ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาลัยสงฆ์เลย จ.เลย
 3. ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาสังคมศึกษา มจร. วิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 4. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของ ม.วงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา. 
ที่มา--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 22 ก.ค. 2557 (กรอบบ่าย)

Comments