คู่มือการติดตั้ง LSystem ป.2 ประเมิน บุญเสนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์13 มิ.ย. 2556 01:33โดยPramern Boonsena

คู่มือการติดตั้ง LSystem ป.2

 โดย ประเมิน  บุญเสนา หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต ให้กับผู้เรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด ซึ่งได้รับนโยบายดังกล่าวในการบริหารจัดการใช้เแท็บเล็ต เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปีการศึกษา 2556 แท็บเล็ตจะถูกนำไปใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ดังนั้นเพื่อให้การลง  LSystem ป.2 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จึงได้จัดทำคู่มือการติดตั้ง LSystem ป.2 ขึ้น โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 ขั้นตอนการติดตั้ง LSystem ป.2

1.เปิด Note Book เสียบสาย Adapter

2.เปิด Tablet เสียบสาย Adapter

3.ที่หน้าจอแท็บเล็ต แตะการตั้งค่า-การแสดงผล-สลีป-เลือก 5 นาที

4.เสียบสาย Data Link ของแท็บเล็ตกับ Note Book โดยใช้สายด้านเล็กเสียบเข้ากับแท็บเล็ต สายใหญ่เสียบเข้ากับ Note Book

5.ที่แท็บเล็ตแตะการตั้งค่า – ความปลอดภัย – ที่โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์แตะช่องสี่เหลี่ยม ไม่รู้จักที่มา           แล้วกลับไปที่ home แตะสัญญลักษณ์เชื่อมต่อ  USB แล้ว /แตะเปิดที่เก็บข้อมูลUSB รอจนกว่าตัว Android จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีส้ม

6.บน Note Book จะแสดง disk drive F (Rockchips) หรือ Removeable Disk (F)

7.เลือก Scan หรือไม่ Scan กรณีนี้เลือกไม่ Scan เพราะไม่มีเวลา 

8.Click ที่ disk drive F (Rockchips) หรือ Removeable Disk (F) จะปรากฏ Folder 16 folder

9.Click ที่ folder LSystem (folder ที่ 10) 

10.Click ขวา folder Lsystem แล้ว click ที่คำว่า delete เพื่อลบข้อมูลใน folder (ขั้นตอนการลบจะใช้เวลาประมาณ 5 – 7 นาที) 

11.เปิด disk drive (D) หรือ E กรณีใส่แผ่น DVD ที่มี file ข้อมูล LS ป. 2

12.จัดวางเรียง drive E คู่กับ Rockchips

 13.Click ขวา ในกรอบของ Rockchips สร้าง new folder

14.Click new folder เปลี่ยนชื่อเป็น OBECcontentP2 

15. ที่  dive E ให้ Click  ที่ folder OBECcontentP2 จะแสดง folder ของแต่ละรายวิชา

16.ให้ click ที่ folder com ตรวจสอบดูจะพบว่ามี folder ย่อยเพิ่มมาอีก 6 folder ให้ลากหรือคัดลอก folder ไปวางใน folder OBECcontentP2 ของ Rockchips

17.ให้ click ที่ folder eng ตรวจสอบดูจะพบว่ามี folder ย่อยเพิ่มมาอีก 38 folder ให้ลากหรือคัดลอก folder ไปวางใน folder OBECcontentP2 ของ Rockchips

18.ให้ click ที่ folder math ตรวจสอบดูจะพบว่ามี folder ย่อยเพิ่มมาอีก 85 folder ให้ลากหรือคัดลอก folder ไปวางใน folder OBECcontentP2 ของ Rockchips

19.ให้ click ที่ folder sci ตรวจสอบดูจะพบว่ามี folder ย่อยเพิ่มมาอีก 61 folder ให้ลากหรือคัดลอก folder ไปวางใน folder OBECcontentP2 ของ Rockchips

20.ให้ click ที่ folder social ตรวจสอบดูจะพบว่ามี folder ย่อยเพิ่มมาอีก 74 folder ให้ลากหรือคัดลอก folder ไปวางใน folder OBECcontentP2 ของ Rockchips

21.ให้ click ที่ folder thai ตรวจสอบดูจะพบว่ามี folder ย่อยเพิ่มมาอีก 85 folder ให้ลากหรือคัดลอก folder ไปวางใน folder OBECcontentP2 ของ Rockchips

22.ให้ลากหรือคัดลอก file p2obeccontent.apk ไปวางใน folder OBECcontentP2 ของ Rockchips

23.เมื่อคัดลอกทุก file หมดแล้ว แตะที่คำว่าปิดที่เก็บข้อมูล USB รอจนกว่าตัว Android จะเปลี่ยนเป็น

สีเขียว

24. แตะที่สัญลักษณ์  home กลับไปหน้าจอหลัก

25.ถอดสาย data link

26.การจัดการ file .apk ที่แท็บเล็ต  แตะรูปสี่เหลี่ยมหกรูป(แอฟพลิเคชั่น)ด้านบนขวาสุดของแท็บเล็ต slide หน้าจอไปทางซ้ายเพื่อหาแอฟเครื่องการติดตั้ง(รูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองตัวแอนดรอยส์สีเขียว) เห็นแล้วแตะ จะปรากฎแถบเครื่องมือ 3 แถบ เลือกแตะสี่เหลี่ยมสีเหลืองบนสุดคำว่า ติดตั้ง เลือกแตะหน่วยความจำภายใน แตะfolder OBECcontentP2 ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านขวามือจะปรากฏ file ชื่อ p2obeccontent.apk เห็นแล้วแตะที่ file จะปรากฏคำว่า กรุณาใส่รหัสผ่านเพื่อติดตั้งโปรแกรม – พิมพ์รหัสผ่าน เสร็จแล้วแตะตกลง รอจนกว่าจะปรากฏคำว่าเสร็จสิ้น เห็นแล้วแตะ ต่อไปแตะที่ home กลับไปหน้าจอหลัก เลือกแตะแอฟพลิเคชั่น OBEC EDU สร้างวิดเจ็ต เมื่อจะใช้ก็แตะที่ แอฟOBEC EDU จะปรากฏ logo สพฐ พร้อมเสียงเพลง และจะแสดงคำว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและสังคมฯ ลองเลือกตรวจสอบดูจะพบว่าคอมพิวเตอร์จะมี 6  เรื่อง  ภาษาอังกฤษ จะมี  38 เรื่อง  คณิตศาสตร์ จะมี 85  เรื่อง  วิทยาศาสตร์จะมี 61 เรื่อง  ภาษาไทยจะมี 85  เรื่อง  และสังคมฯจะมี 74  เรื่อง รวมทั้งสิ้นมี 349 เรื่อง  เลือกนำไปปรับใช้ตามที่ท่านเห็นสมควรและสอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของท่านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จบขั้นตอนการลงLSystemP2 ด้วยประการฉะนี้........

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Comments