ครม.เพิ่มวงเงินสร้างอาคารเรียนเป็น 39.06 ล. +โพสต์เมื่อวันที่ : 6 พ.ย. 2556

โพสต์5 พ.ย. 2556 18:28โดยPramern Boonsena

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารเรียนและปฏิบัติการ พร้อมครุภัณฑ์ ของวิทยาลัยเทคนิค (วท.) พระนครศรีอยุธยา (วัดนิเวศธรรมประวัติ) 1 หลัง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสนอ จากเดิม 17.64 ล้านบาท เป็น39.06 ล้านบาท และได้ขยายพื้นที่การก่อสร้างจากเดิม 1,500 ตารางเมตร เป็น 1,920 ตารางเมตร อีกทั้งยังได้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบฯ 2556-2557 เป็น ปีงบฯ 2556-2558

โดยการขอเพิ่มวงเงินในครั้งนี้เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่โบราณสถานอยู่ติดกับเขตพระราชวังบางปะอิน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบรายการ และเพิ่มพื้นที่ใช้สอย รวมทั้งงานด้านสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับพื้นที่โบราณสถาน ตามที่กรมศิลปากรกำหนดเป็นการเฉพาะ เช่น งานปูนปั้นใช้สีพิเศษ เป็นต้น อีกทั้งยังจำเป็นต้องขนส่งวัสดุทางเรือด้วย


ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย  

Comments