ขรก.ศธ.เกษียณกว่า 1 หมื่นคน พบผู้บริหารซี 10 เพียบ

โพสต์28 พ.ค. 2557 02:15โดยPramern Boonsena

ปี 57 ขรก.ศธ. เกษียณกว่า 1 หมื่นคน เป็นผู้บริหารซี 10 ศธ. 9 คน 

รายงานข่าวแจ้งว่า ในปี 2557 นี้จะมีผู้บริหารระดับสูงข้าราชการพลเรือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เกษียณอายุเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จำนวน 13,541 คน โดยมีผู้บริหารระดับ 10 เกษียณอายุหลายคน ได้แก่

 • นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัด ศธ.
 • น.ส.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัด
 • ศธ. นางจิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการ ศธ.
 • นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาธิการ กอศ.)
 • นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)
 • นางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการ กพฐ.
 • นางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.)
 • นางชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (รองเลขาธิการ สกศ.) และ
 • นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 

รายงานข่าวระบุต่อว่า ในปีนี้

 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ที่เกษียณฯ จำนวน 490 คน
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และรองผู้อำนวยการ สพท. เกษียณฯ รวมจำนวน 12,885 คน แยก
  • ผอ.สพท. 16 คน
  • รอง ผอ.สพท. 121 คน
  • ครู 10,428 คน
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน 1,842 คน แบ่งเป็น
   • ผู้อำนวยการโรงเรียน 1,497 คน
   • รองผู้อำนวยการโรงเรียน 345 คน

 

 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 พฤษภาคม 2557

Comments