• จัดค่าตอบแทนพิเศษครูสาขาขาดแคลน

โพสต์19 พ.ย. 2556 19:42โดยPramern Boonsena

รับ 15,000 บาทเพิ่มจากเงินเดือนจูงใจเป็นแม่พิมพ์  ชงปลัด ศธ.ตีค่าคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการยกระดับและพัฒนาวิชาชีพครูตามนโยบายของนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า สำนักงาน ก.ค.ศ.จะเสนอให้ที่ประชุมที่มีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ.พิจารณาในเรื่องของการตีค่าคุณวุฒิของผู้ที่จะบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในสาขาวิชาขาดแคลน 4-5 วิชา อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น เพื่อให้ได้คนดีคนเก่งเข้ามาเป็นครู ซึ่งเบื้องต้นแนวคิดนี้จะให้เงินเพิ่มพิเศษหรือค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ที่บรรจุในสาขาที่ขาดแคลนเพิ่มมาจากเงินเดือนปกติที่ได้รับ 15,000 บาท และหากได้รับความเห็นชอบจะต้องออกเป็นกฎ ก.ค.ศ.ต่อไป นอกจากนี้จะให้มีการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูใหม่แยกเป็นสายประถมฯ มัธยมฯ อาชีวศึกษาเพื่อให้ตรงสายงานความก้าวหน้าแต่ในปัจจุบันจะใช้มาตรฐานตำแหน่งรวมในขณะที่ปัจจุบันมีโรงเรียนขนาดเล็กมากขึ้นและเกี่ยวพันกับเรื่องการโยกย้าย จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานตำแหน่งที่แยกออกไปแต่ละสาย

เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวอีกว่า ส่วนการประเมินวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ.กำลังปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 17/2552 ในสายผู้สอน สายผู้บริหารการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา และสายศึกษานิเทศก์ ซึ่งจะให้น้ำหนักของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมากขึ้นกว่าเดิมนั้น จะมีการเสนอให้ใช้เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะเพิ่มอีกทางเลือกหนึ่งคือเป็นการประเมินวิทยฐานะเชิงอนาคตที่จะนำมาใช้กับทุกวิทยฐานะ โดยจะเป็นลักษณะการประเมินที่จะต้องมีการทำข้อตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและครูที่จะเข้ารับการประเมินจะต้องทำข้อตกลงกับผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งจะมีการประเมินเป็นระยะอาจจะใช้เวลาประมาณ 2 ปีที่จะผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้การประเมินวิทยฐานะเชิงอนาคตจะเป็นผลดีกับการจัดการเรียนการสอนที่ครูจะไม่ทิ้งห้องเรียนและครูจะต้องมีการพัฒนาตนเองโดยจะต้องมีการทำข้อตกลงด้วยว่าในระหว่างการประเมินครูจะต้องไม่ย้ายไปที่โรงเรียนอื่น อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้หากได้รับความเห็นชอบสำนักงาน ก.ค.ศ.ก็พร้อมจะเดินหน้าต่อไปเพื่อการยกระดับและพัฒนาวิชาชีพครูโดยจะต้องมีการนำเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบด้วย.

 

 

ที่มา ไทยรัฐ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

Comments