การพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

โพสต์28 พ.ย. 2556 18:21โดยPramern Boonsena

แถลงข่าว
เรื่อง การพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.......ในชั้นสภาผู้แทนราษฎร

.................................

วันนี้ ( 28 พ.ย. 2556) ดร. วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานองค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ได้ผ่าน ร่าง กฎหมาย กบข. ในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 344 เสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านแต่อย่างใด และทางสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ......จำนวน 31 ท่าน(ยังไม่ได้ลงชื่อให้ทราบทั้งหมด ) ตามที่ได้แถลงข่าวกราบเรียนให้สมาชิก กบข. ทั่วประเทศทราบไปแล้ว นั้น

ในวันนี้ เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. เศษ ได้ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าว ได้ประชุมเลือกตำแหน่งที่สำคัญ ๆ (เท่าที่ทราบเบื้องต้น) ดังนี้

1. นายชลน่าน ศรีแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการ
2. นางบุญรื่น ศรีธเรศ รองประธานคณะกรรมาธิการ
3. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม โฆษกคณะกรรมาธิการ
4. นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ กรรมาธิการที่ปรึกษา
5. นายวิศร์ อัครสันตติกุล กรรมาธิการที่ปรึกษา

และมีกำหนดจะประชุมกันทุกวันพฤหัสบดี ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จะนำกราบเรียนให้ทราบเป็นระยะ ๆ เพราะสมาชิก กบข. ที่เป็นข้าราชการทุกหน่วยงานได้แจ้งไปว่าอยากให้แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวให้ทราบโดยตลอดด้วย ซึ่งหากได้มีปฏิทินการประชุมคณะกรรมาธิการแล้ว ก็จะนำเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับรายชื่อคณะกรรมาธิการทั้ง 31 ท่าน นั้น หากได้ข้อมูลครบก็จะเร่งแจ้งให้ทราบ เพื่อสะดวกแก่การประสานงานช่วยกันของมวลสมาชิก หากท่านสมาชิกมีข้อเสนอแปรญัตติแก้ไขใด ๆ ขอให้กรุณาแจ้งด้วย(ถ้าจะทำเป็นรายละเอียด/เอกสารก็จะดีมาก) และขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวแก่มวลสมาชิกทราบกันต่อ ๆไป ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง ” ดร. วิศร์ กล่าว 

Comments