หลักสูตรพื้นฐานใหม่ยังไม่ได้ข้อสรุป "อ๋อย"เร่งรับฟังร่างฯ-"ภาวิช"คาดนำร่องใช้ในปี57

โพสต์11 มี.ค. 2557 00:02โดยPramern Boonsena

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้แทนหลักสูตรฯ พ.ศ.2551 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้การดูแลของนายภาวิช ทองโรจน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ยกร่างเสร็จและเตรียมนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อเห็นชอบและประกาศใช้นั้น ขณะนี้หลายประเด็นในร่างหลักสูตรที่ยังไม่ได้ข้อสรุป จึงให้นำร่างฉบับใหม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการหลักสูตรจากสพฐ.ในวันที่ 21 มี.ค.ก่อน จากนั้นให้รับฟังความคิดเห็นอีกรอบหรืออาจให้รับฟังความเห็นก่อนแล้วค่อยนำเข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร แล้วค่อยให้ที่ประชุมกพฐ.พิจารณาอีกครั้ง ด้านนายภาวิชกล่าวว่า ในวันที่ 24 มี.ค.นี้คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ และสพฐ.จะจัดโฟกัสกรุ๊ปครั้งใหญ่ เพื่อเชิญผู้เกี่ยวข้องประมาณ 150 คน อาทิ คณบดีคณะครุศาสตร์-คณะศึกษาศาสตร์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ผู้บริหารการศึกษา และสมาคมด้านหลักสูตร มาร่วมวิจารณ์หลักสูตรใหม่ เพราะที่ผ่านมาจะจัดโฟกัสกรุ๊ปแบบกลุ่มย่อยมาตลอด เช่น กลุ่มครูประถมศึกษา ครูคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เพื่อนำความเห็นที่ได้มาปรับปรุง ซึ่งอันที่จริงหลักสูตรใหม่อยู่ในขั้นตอนที่เสร็จเรียบร้อย พร้อมเสนอกพฐ.เมื่อไหร่ก็ได้ แต่เนื่องจากมีรายละเอียดมาก ต้องใช้เวลาหารือก่อนจึงจะได้ข้อสรุป ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของกพฐ.แล้ว กพฐ.จะต้องตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ทราบว่ากพฐ.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการรองรับไว้แล้ว โดยมอบให้นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นประธาน คาดว่าจะนำร่องร่างหลักสูตรใหม่ทันปีการศึกษา 2557 โดยนำร่องในโรงเรียนหลัก 1,000 โรงก่อน เพื่อเก็บข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรอีกครั้งก่อนประกาศใช้จริง 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557


สพฐ.จัดโฟกัสกรุ๊ปหลักสูตรใหม่ 24 มี.ค.

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ความคืบหน้าในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับใหม่ ใช้แทนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ขณะนี้ ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ยกร่างขึ้นเสร็จเรียบร้อย จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการหลักสูตรของ สพฐ.ในวันที่ 21 มีนาคม จากนั้นจะต้องนำมารับฟังความคิดเห็นอีกรอบ หรืออาจจะใช้วิธีรับฟังความเห็นก่อนจะประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เมื่อได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาหลักสูตรของ กพฐ. 

ด้าน ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช กล่าวว่า วันที่ 24 มีนาคมนี้ คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ จะร่วมกับ สพฐ.จัดโฟกัสกรุ๊ปครั้งใหญ่อีกรอบ เชิญผู้เกี่ยวข้องประมาณ 150 คน อาทิ คณบดีคณะครุศาสตร์-คณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)ผู้บริหารการศึกษา และสมาคมด้านหลักสูตร มาร่วมวิจารณ์หลักสูตรใหม่ เมื่อเสนอร่างหลักสูตรเข้าสู่การพิจารณาของ กพฐ.แล้ว กพฐ.จะต้องตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ทราบว่า กพฐ.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการรองรับไว้แล้ว โดยมอบให้ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นประธาน 

"เมื่อ กพฐ.ผ่านร่างหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2557 จะมีการนำร่องทดลองใช้ร่างหลักสูตรใหม่ในโรงเรียนหลัก 1,000 โรงก่อน ซึ่งจะเป็นโอกาสได้เก็บข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรอีกครั้งก่อนมีการประกาศใช้จริง จากการทำโฟกัสกรุ๊ปในหลายๆ กลุ่มพบว่า ร่างหลักสูตรใหม่นี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี หลายฝ่ายพูดว่าเป็นหลักสูตรที่อยากเห็นมานานแล้ว ทั้งนี้ ร่างหลักสูตรใหม่จะมี 6 กลุ่มการเรียนรู้ โดยในระดับประถมศึกษาจะเน้นการเรียนแบบบูรณาการและไปแตกวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

  
   


Comments