หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ ไม่กระทบสิทธิ์ผู้ขอตามหลักเกณฑ์เดิม

โพสต์27 ก.ค. 2558 20:09โดยPramern Boonsena

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์ ประเมินวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือเรียกโดย ทั่วไปว่า "หลักเกณฑ์ PA" ว่า เป็นเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาที่ยื่นขอตามหลักเกณฑ์เก่า ว่า หลักเกณฑ์เก่าที่พวกเขา ยื่นขอมาก่อนจะต้องถูกยกเลิกการพิจารณาไป ตนจึงขอทำความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ แต่ไม่ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน ผู้ที่ขอประเมินตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ก็ยังได้รับการประเมินจนทราบผล

ส่วนผู้ที่ขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 ก็จะได้รับการประเมินจนแล้วเสร็จเช่นกัน รวมถึง ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ หากยื่นขอรับการประเมินโดยหลักเกณฑ์ใดที่ได้ยื่นไว้แล้ว ก็จะต้องได้รับ การประเมินจน แล้วเสร็จแน่นอน เพราะ ก.ค.ศ. ไม่ได้บังคับให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาต้องขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ สำหรับผู้ที่จะยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 ก.ค.ศ. กำหนดให้ยื่นคำขอในเดือนธันวาคม 2558 ได้เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและรักษาสิทธิ์ให้กับ ผู้ที่พร้อมจะยื่นคำขอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะยกเลิกหลักเกณฑ์นี้

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

Comments