เฮ! ก.พ.-ก.ค.ศ.รับรอง 43 หลักสูตร ป.ตรี สายปฏิบัติการ สอบรับราชการได้

โพสต์8 เม.ย. 2558 21:59โดยPramern Boonsena

เด็ก ป.ตรี สายปฏิบัติการได้เฮ! สอศ. แจงจบหลักสูตรแล้วสามารถสมัครเป็นข้าราชการพลเรือน ในสังกัด ก.พ. และข้าราชการครู ในสังกัด สพฐ. สอศ. กศน. วชช. ภายหลัง ก.พ. และ ก.ค.ศ. มีมติรับรองคุณวุฒิใน 43 หลักสูตร “ชัยพฤกษ์” ระบุปฏิบัติมีหลักสูตรจำนวน 80 หลักสูตร ที่เหลือกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการขอรับรองวุฒิ 

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อขอให้รับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่เริ่มเปิดสอนในปี 2556 ในสถาบันการอาชีวศึกษา 9 สถาบัน 16 สาขาวิชา รวม 43 หลักสูตร ขณะนี้ ก.พ. ได้มีมติรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการใน 43 หลักสูตรนี้ สามารถสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนได้ ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้ สอศ. ทำเรื่องถึงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้รับรองคุณวุฒิของสถาบันการอาชีวศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูจำนวน 43 หลักสูตร ซึ่ง ก.ค.ศ. มีมติรับรองคุณวุฒิตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาแล้ว ส่งผลให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปริญาตรีสายเทคโนโลยีนั้น สามารถสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษา ของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สถาบันพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ และสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (วชช.) ได้ตามสาขาที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

“หลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติกรของ สอศ. นั้น เปิดสอนรุ่นแรกเมื่อปี 2556 ใน 43 หลักสูตร เพราะฉะนั้น เมื่อ ก.พ. และ ก.ค.ศ. ให้การรับรองแล้ว บัณฑิตรุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษาแล้วในเดือนมีนาคม ปี 2558 นี้ นอกจากจะสามารถประกอบอาชีพได้ตามสาวิชาที่ตัวเองเรียนมาแล้ว ยังสมัครเป็นข้าราชการพลเรือน เป็นข้าราชการครูได้ด้วย ส่วนในปี 2557 มีการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการรวมทั้งหมด 80 หลักสูตร อยู่ระหว่างทำเรื่องขอรับรองคุณวุฒิอยู่เช่นเดียวกัน” นายชัยพฤกษ์ กล่าว

 

 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 7 เมษายน 2558


Advertisement
Comments