แห่สมัครชิงเก้าอี้นักบริหาร"สป.ศธ."

โพสต์18 ม.ค. 2559 00:12โดยPramern Boonsena

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น จำนวน 6 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้ช่วยปลัดศธ. 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 2 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 2 ตำแหน่ง และรองเลขาธิการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1 ตำแหน่งนั้น ปรากฏว่ามีข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์สมัครสอบคัดเลือกมากถึง 67 คน เป็นอัตราส่วน 1:11 ถือเป็นปรากฏการณ์ของสป.ศธ. ที่มีข้าราชการยื่นสมัครจำนวนมาก

 

"ผู้ที่มายื่นสมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นนักบริหารระดับต้นในครั้งนี้ เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กศน. สช. และสป. แบ่งเป็นสมัครเป็นผู้ช่วยปลัดศธ. 32 คน รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. 36 คน รองเลขาธิการกศน. 33 คน และรองเลขาธิการสช. 41 คน โดยทั้ง 67 คน สามารถสมัครเป็นผู้บริหารระดับต้นได้ทุกตำแหน่ง ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาสอบสัมภาษณ์ 2 วัน เพราะมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพียง 5 คนเท่านั้น ทั้งนี้ขอยืนยันกับผู้สมัครทุกคนว่าจะไม่รับฝากใครคนใดอย่างแน่นอน ขอให้ทุกคนสบายใจ และโปรดเชื่อมั่นในกระบวนการสอบ ที่รับรองได้ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าโปร่งใสทุกขั้นตอน" รศ.นพ.กำจรกล่าว

 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 18 มกราคม 2559

Comments