จี้ สมศ.ทบทวนการประเมิน เเนะฟังเสียงรอบข้างก่อนถูกยุบ

โพสต์15 ก.ค. 2557 02:15โดยPramern Boonsena

นักวิชาการชี้ถึงเวลาที่ สมศ. เร่งทบทวนและปรับการประเมิน ระบุรูปแบบที่ทำมีแต่สร้างภาระให้แก่สถานศึกษา ทั้งผลประเมินไม่สะท้อนคุณภาพที่แท้จริง แนะฟังเสียงรอบด้านและปรับปรุงเชื่อหากไม่ปรับถูกยุบแน่ ด้าน “อมรวิชช์” ระบุมหา'ลัยไม่เอา สมศ.ต้องตอบสังคมได้ให้ใช้กลไกใดแทน ย้ำการประกันคุณภาพมีความจำเป็นตราบใดที่อุดมศึกษายังมีปัญหาขายปริญญา หรือรับนักศึกษาจนล้น 


รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อาจารย์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ในฐานะประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา กล่าวถึงกรณีที่มีการเสนอให้ปรับปรุงหรือยกเลิกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ว่า ตนไม่ได้ฟังธงว่าจะต้องยกเลิกหรือให้ยุบ สมศ. แต่เห็นว่าความจำเป็นอย่างยิ่งที่ สมศ. ต้องปรับปรุงวิธีคิด กระบวนการประเมินที่กำลังทำอยู่ซึ่งสร้างภาระและไม่ตรงเจตนารมณ์ เป้าหมายในการประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง เนื่องจากการประเมินของ สมศ. เป็นรูปแบบเดียว กระบวนการคิดเพื่อให้สถานศึกษาทำตาม แต่ไม่ได้ประเมินในสิ่งที่สถาบันการศึกษาทำจึงเป็นการประเมินที่ไม่ได้บอกถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่แท้จริง อีกทั้งการประเมินรูปแบบเดียวอย่างที่ สมศ. ทำเพื่อประเมินสถานศึกษาที่มีความหลากหลาย บริบทแตกต่างกันนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าดีหรือไม่ดี 

“การประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นสิ่งที่ดีและมีความจำเป็น แต่สิ่งที่สมศ.อยากประเมิน เกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ดำเนินการอยู่ ไม่สอดคล้องกับการพัฒนา ประเมินคุณภาพสถานศึกษาในแต่ละแห่ง เช่น การประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัย ที่วัดจากจำนวนตีพิมพ์บทความทางวิชาการ งานวิจัย ซึ่งไม่ควรนำตัวชี้วัดนี้ไปใช้ประเมินทุกมหาวิทยาลัย สมศ.จึงไม่ควรพูดเรื่องมาตรฐานตัวชี้วัด แต่ควรปรับเป็นกระบวนการรับรองการทำงานของสถานศึกษา” รศ.ดร.ประวิต กล่าวและว่า ถึงเวลาแล้วที่ สมศ. จะต้องกลับมามองการทำงานของตัวเอง ดูความคาดหวังของสังคม รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่ถูกประเมินและเร่งปรับปรุงตนเอง เพราะตอนนี้ไม่ใช่เพียงมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่อยากให้ สมศ. ปรับปรุง หรือยกเลิก แต่เสียงส่วนใหญ่จากหลายๆ เวทีก็เสนอให้ยกเลิกหรือยุบ สมศ. ซึ่งหากมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูป หรือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก็จะสามารถดำเนินการได้ทันที 

ด้าน ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ อดีตคณะกรรมการบริหาร สมศ. กล่าวว่า หากจะปฏิรูปหรือรื้อระบบ สมศ. ก็ต้องตอบประชาชนให้ได้ว่าจะนำระบบใดมาทดแทนกลไกการตรวจสอบคุณภาพของ สมศ. ซึ่งเป็นกลไกที่คานอำนาจของมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา เพราะขณะนี้คุณภาพการศึกษาเป็นปัญหาใหญ่ หากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีอยากเห็นการปฎิรูประบบประเมิน ก็ต้องยอมรับความจริงว่า มหาวิทยาลัยมีปัญหาเรื่องคุณภาพมากทั้งการขายปริญญา การรับนักศึกษาเฟ้อโดยไม่คำนึงถึงความต้องการจริงของตลาดแรงงาน ตลอดจนการผลิตบัณฑิตที่ไม่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เป็นยุคปฏิรูป เป็นช่วงเวลาพิเศษที่จะผลักดันเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ในเวลาปกติ แต่ก็ต้องรับฟังทุกฝ่าย มีความประณีตรอบคอบ และตอบคำถามสังคมให้ได้ เพราะการประกันคุณภาพเป็นหลักการที่ดี ตนอยากให้มีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครองที่ต้องจ่ายเงินแพง แล้วต้องการการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ จบมาแล้วลูกไม่ตกงาน ก็อยากเห็นกลไกที่ตรวจสอบคุณภาพบางอย่าง 

 

ที่มา ASTVผู้จัดการ

Comments