ชุดหนังสือ อ.พรพิไล เลิศวิชา สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนโครงการผลิตหนังสือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสมองจำนวน 7 เล่ม ซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์มากจึงนำมารวบรวมไว้ให้สำหรับดาวน์โหลดได้ง่ายๆดังนี้

โพสต์4 มิ.ย. 2558 02:19โดยPramern Boonsena
Comments