ชุดหนังสือ อ.พรพิไล เลิศวิชา สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนโครงการผลิตหนังสือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสมองจำนวน 7 เล่ม ซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์มากจึงนำมารวบรวมไว้ให้สำหรับดาวน์โหลดได้ง่ายๆดังนี้

โพสต์4 มิ.ย. 2558 02:13โดยPramern Boonsena
https://parentutors.wordpress.com/brain-based-learning/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87/
Comments