ชี้สอบใบวิชาชีพครูเร่งเพิ่มคุณภาพ นักวิชาการแนะประเมินผลปฏิบัติงานแบบแพทย์

โพสต์3 ก.พ. 2557 01:25โดยPramern Boonsena

นายสุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวถึงประกาศคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2556 เรื่องการประเมินเพื่อขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูว่า การรับรองนี้ นอกจากเปิดช่องให้บุคคลทั่วไปสามารถเรียนต่อป.โท 2 ปี ในสาขาที่คุรุสภารับรองเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครูได้ และเปิดช่องกรณีมีสาขาที่ขาดแคลนครูจริงๆ โดยบุคคลที่จะเป็นครูต้องผ่านการเรียนป.บัณฑิต 1 ปีแล้วนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ผู้ที่เรียนครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์หลักสูตรใหม่พ.ศ.2557 จะต้องสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเพิ่มเติมขณะเรียนอยู่ปีที่ 5 หรือสำเร็จการศึกษาแล้วนับจากปี"57 ไปอีกประมาณ 5 ปี เพื่อรับรองมาตรฐานก่อนออกไปเป็นครู ส่วนผู้เข้าเรียนในปี"57 เหมือนกัน แต่เรียนในหลักสูตรเดิมพ.ศ.2548 เพราะมหาวิทยาลัยยังเปิดรับผู้เรียนได้อีก 3 ปี จะไม่ต้องสอบตามหลักเกณฑ์ใหม่ คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม กล่าวต่อว่า ข้อดีของการรับรองใหม่นี้คือ เกิดการกระตุ้นให้คำนึงถึงคุณภาพผู้เรียนมากขึ้น เพราะถึงการเรียนการสอน 5 ปี จะเพียงพอต่อการผลิตครูให้มีคุณภาพแล้ว แต่การสอบรับใบประกอบวิชาชีพจะควบคุมคุณภาพได้อีกชั้นหนึ่ง มหาวิทยาลัย และคุรุสภาต้องช่วยกันคิดว่าจะประเมินและวัดผลอย่างไร นายสุรวาทกล่าวว่า ส่วนตัวอยากให้วัดสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงาน เหมือนอย่างแพทย์ที่ต้องสอบว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ "คงไม่ใช่อีก 3 ปี คนเรียนครูจะหมดความหมาย เพราะไม่ต้องเรียนครู 5 ปีก็สามารถเป็นครูได้อย่างที่เป็นข่าว เนื่องจากเปิดรับบุคคลทั่วไปมาเป็นครู จะทำต่อเมื่อสาขาวิชานั้นๆ ขาดแคลนครูจริงๆ ส่วนผู้เรียนครูไม่ว่าจะเรียนหลักสูตรเดิมหรือหลักสูตรใหม่ จบออกมาก็เพื่อไปเป็นครูเหมือนกัน เพียงแต่หลักสูตรใหม่จะต้องสอบอีกชั้น เพื่อรับรองว่ามีมาตรฐานจริง เนื่องจากวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพเฉพาะ ไม่ใช่มีไว้สำหรับคนที่จบแล้ว ไม่รู้จะไปทำงานอะไรอย่างที่เข้าใจกัน" นายสุรวาทกล่าว 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Comments