"ชินภัทร" ระบุคะแนนโอเน็ตต่ำ เพราะข้อสอบยากขึ้น

โพสต์18 มี.ค. 2556 19:49โดยPramern Boonsena

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งประกาศผลไปเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมาว่า จากการพิจารณาคะแนนโอเน็ต ชั้น ป.6 พบว่า ไม่ได้ตกต่ำจนน่าวิตกกังวลอะไร ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นจากการสอบถามความรู้สึกของนักเรียนชั้น ป.6 ภายหลังจากการสอบก็ได้รับคำตอบว่า ข้อสอบยากกว่าปีที่ผ่านมา อีกทั้งเมื่อวิเคราะห์คะแนนหลังการประกาศผลแล้ว โดยพิจารณาจากค่า P ซึ่งเป็นค่าสถิติระดับความยากง่ายของข้อสอบ ก็พบว่า มีระดับความยากง่ายที่แตกต่างกับปีที่แล้วพอสมควร โดยวิชาที่มีความยากกว่าปีที่แล้ว คือ ภาษาไทย ต่างกันประมาณ .06 สังคมศึกษา .11 ภาษาอังกฤษ .04 และคณิตศาสตร์ .10 ดังนั้นจึงน่าจะเป็นคำอธิบายได้ส่วนหนึ่งว่าเหตุใดคะแนนโอเน็ต ป.6 จึงต่ำลง 


"การที่ระบุว่าข้อสอบยากกว่าปีที่ผ่านมา ไม่ใช่คำแก้ตัว เพราะบางครั้งเราต้องดูตามเนื้อผ้าด้วย โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (บอร์ดสทศ.) ผมจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผมอยากให้การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีระดับความยากง่ายอยู่ที่ระดับปานกลาง หรือประมาณ .5 เพราะจะสะท้อนคุณภาพต่างๆ ได้ดี และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบว่าการศึกษาตกต่ำ อีกทั้งหากข้อสอบยากเกินไปก็คงจะเป็นปัญหา เนื่องจากเด็กจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร" นายชินภัทร กล่าว 

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

Comments