แจ้งเรื่องการกรอกข้อมูลจัดสรรงบประมาณ ปี 2557

โพสต์2 ม.ค. 2557 21:33โดยPramern Boonsena
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรื่องการกรอกข้อมูลเพื่อใช้จัดสรรงบประมาณ ปี 2557 ของ สทร.สพฐ. ของให้ทุกโรงเรียนดำเนินการโดยด่วนตามปฏิทินภายในวันที่ 13 มกราคม 2557 ตามนัยสำคัญของหนังสือ สพป.ชย.1 ที่แจ้งให้ทุกโรงเรียนทราบแล้ว โดยให้กรอกรหัส SMIS เลข 8 หลัก ของแต่ละโรงเรียนเป็น USER NAME และ PASSWORD  นะครับ(ชัยภูมิ เขต 1 จะเริ่มด้วย 36010XXX ถ้าไม่ทราบรหัสโทรมาด่วน.....สำคัญที่สุดให้ใช้ Google Chrome แทน IE ไม่งั้นจะเด้งออกมาที่เดิมเข้าระบบไม่ได้ ขอบคุณครับ ...มีปัญหาใด ๆ กรุณาโทร 093-3218982 ประเมิน บุญเสนา ..bye....
Comments