จับตาสอบครูผู้ช่วย ว12 อย่าให้ซ้ำรอย

โพสต์23 พ.ค. 2557 00:46โดยPramern Boonsena
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมเปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว12) ปี 2557 เร็วๆ นี้จำนวนกว่า 3,000 อัตรา 

นับเป็นข่าวดีสำหรับพนักงานราชการและครูอัตราจ้างที่จะมีโอกาสสอบบรรจุเป็นข้าราชการ แม้จะไม่ได้ขึ้นบัญชี แค่บรรจุเท่ากับตำแหน่งที่ว่างก็ตาม 

แต่บทหนักตกอยู่ที่ สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยว่าปัญหาการทุจริตสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ว12 ครั้งมโหฬารเมื่อปี 2556 และการสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปเมื่อต้นปี 2557 ที่ผ่านมา ยังไม่ทันได้ข้อสรุป ก็ต้องมาวางมาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริตกันอีกครั้ง 

สพฐ. กำลังรอคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าจะมอบจะมอบให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดสอบ เหมือนกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปหรือไม่ 

ขณะที่มุมมองของ สพฐ. อย่าง นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มองว่าการสอบคัดเลือกเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำด้วยว่าได้จำนวนผู้สอบผ่านน้อย ไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายแถมข้อสอบที่ใช้คัดเลือก ก็ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย 

"การสอบคัดเลือก เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ขี่ช้างจับตั๊กแตน เนื่องจากลงทุนมาก อย่างการสอบครั้งที่ผ่านใช้งบประมาณเกือบ 100 ล้านบาท แต่บางเขตพื้นที่ฯ มีผู้สอบผ่านน้อยจนไม่พอใช้ ขณะที่บางเขตพื้นที่ฯ มีผู้สอบผ่านมากจนเกินไป ก.ค.ศ. ควรไปคิดดำเนินการอะไรสักอย่างต่อ ตอนนี้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญระบบที่ผมเป็นประธาน ได้รับข้อสอบจาก 89 เขตพื้นที่ฯ และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) มาบางส่วนแล้ว ดังนั้น จะให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ วิเคราะห์ข้อสอบ หากพบว่าข้อสอบเขตพื้นที่ฯ ใดไม่ได้มาตรฐานและง่ายไป อาจจะต้องเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ. พิจารณาว่าจะมีมาตรการอะไรหรือไม่" 

นายอภิชาติ กล่าว 

คำตอบที่ตอบโจทย์นายอภิชาติ เห็นจะมาลงตัวที่ "ศูนย์คลังข้อสอบ" โดยแนวคิดของสำนักงาน ก.ค.ศ. คาดการณ์ว่าจะให้อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันออกข้อสอบจำนวนหลายหมื่นข้อเพื่อให้เขตพื้นที่ฯ นำไปใช้ในการจัดสอบครูผู้ช่วย ทั้งนี้ จากเดิมที่เขตพื้นที่ฯ โดย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค 

โดย ภาค ก คือการสอบข้อเขียนด้านความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู 

ภาค ข การสอบข้อเขียนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วยความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

และ ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา การประกอบคุณงามความดี บุคลิก ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณไหวพริบ และเจตคติและอุดมการณ์ 

หากแนวคิด "คลังข้อสอบ" ทำสำเร็จ เราจะได้เห็นการจัดสอบครูผู้ช่วยที่พลิกโฉมใหม่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน สร้างความมั่นใจให้กับระบบการศึกษาว่าจะได้คนเก่งและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับวิชาชีพ มาเป็นครู 

นายสุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 บอกว่า กรณีที่ข้อสอบมีความยากง่ายแตกต่างกันนั้น ควรต้องมีข้อสอบกลางที่พัฒนาจนเป็นคลังข้อสอบ 

ซึ่งอาจมองไปถึงการสอบในระบบของข้าราชการพลเรือน ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่มีการจัดสอบภาค ก ความรู้ทั่วไป แล้วขึ้นบัญชีไว้ เมื่อมีเขตไหนเปิดสอบภาค ข ก็ไปสมัครกัน ส่วนแนวทางการคัดเลือกภาคอื่นๆ เพื่อให้ได้ครูที่ดีมีคุณภาพนั้น อาจต้องมีการสอบภาคปฏิบัติหรือการทดสอบการสอน 

อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ ที่นายสุขุม เป็นประธาน พบข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสอบหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องการกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดสอบ ที่ในส่วนของข้อสอบจะมีทั้งกรณีเขตพื้นที่ฯ ออกข้อสอบเอง และให้สถาบันอุดมศึกษาออกให้ ซึ่งข้อสอบจะมีความแตกต่างกัน 

แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าข้อสอบที่ออกโดยสถาบันอุดมศึกษา จะมีความน่าเชื่อถือ เป็นมาตรฐาน สัดส่วนของเนื้อหาแต่ละด้านแต่ละวิชาจะมีความสมดุลกัน ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้สอบมากกว่าข้อสอบของเขตพื้นที่ฯ 

แต่ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นข้อสอบที่ออกโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือเขตพื้นที่ฯ ควรมีการนำข้อสอบมาประเมินก่อนที่จะนำไปใช้สอบว่าครอบคลุมตามเนื้อหาหลักสูตรหรือไม่ โดยเฉพาะการออกข้อสอบเชิงลึกของเขตพื้นที่ฯ เพราะทำให้ผู้เข้าสอบที่มาจากเขตพื้นที่ฯ อื่นไม่สามารถทำได้เหมือนเป็นการออกข้อสอบเพื่อเอื้อแก่คนในเขตมากกว่า 

อย่างไรก็ตาม น่าเสียดายว่าการจัดทำคลังข้อสอบดังกล่าว อาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีในการเตรียมความพร้อม ทั้งการจัดตั้งงบประมาณรองรับ ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณหลายร้อยล้านบาท ตลอดจนการจัดทำข้อสอบเป็นหมื่นๆ ข้อ 

แต่กระนั้นก็ดีการจัดทำคลังข้อสอบดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาทุจริตได้หรือไม่ คงเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปในตอนนี้ เพราะการทุจริต ไม่ได้อยู่ที่ข้อสอบ แต่อยู่ที่จิตสำนึกและเจตนาของผู้ที่จะทุจริต 

ฉะนั้น ต้องติดตามกันต่อไปว่า ศธ. จะงัดมาตรการอะไรออกมาเพื่อสกัดกลโกงไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหมือนในอดีตที่ผ่านมา...--จบ-- 
ที่มา--มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 23 - 29 พ.ค. 2557
Comments