• สถานี ก.ค.ศ. : บุคลากรเชี่ยวชาญ

โพสต์5 พ.ย. 2556 01:13โดยPramern Boonsena

สถานี ก.ค.ศ. : บุคลากรเชี่ยวชาญ

สวัสดีค่ะเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ดิฉันเขียนสถานี ก.ค.ศ.วันนี้ เพื่อบอกว่าพวกเราชาว 38 ค.(2) กำลังจะก้าวหน้าครั้งใหญ่ และจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพที่ติดค้างไว้เมื่อวันจันทร์ก่อน

ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร 38 ค.(2) และกำหนดให้ได้เงินเพิ่ม ปัจจัยละ 25% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ในการพิจารณากำหนดอัตราเงินเดือนที่จะได้รับเพิ่มเติมในกรณีที่มีคุณสมบัติตามปัจจัย และเงื่อนไขที่กำหนด โดยคำนวณการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน จากปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ดังกรณีวุฒิปริญญาตรี กำหนดเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำ-ขั้นสูง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 คือ 13,300-14,630 บาท อย่างเช่น

นาย ก บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการด้วยวุฒิปริญญาตรี ไม่มีคุณสมบัติอื่นใดตามปัจจัยที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังนั้น นาย ก จะได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำ คือ 13,300 บาท อันเป็นตัวอย่างของการคำนวณการให้ได้รับเงินเดือนตามปัจจัยที่ ก.ค.ศ.กำหนด

สำหรับเรื่องความก้าวหน้าที่สำคัญอีกอย่าง คือ การกำหนดกรอบอัตรากำลัง บุคลากร 38 ค.(2) เขตพื้นที่การศึกษา แต่เดิมมีแค่ 13,079 ตำแหน่ง ตอนนี้เพิ่มเป็น 14,300 ตำแหน่ง หรือเพิ่มขึ้น 1,221 ตำแหน่ง พร้อมทั้งมีตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 1,163 ตำแหน่ง ตำแหน่งเชี่ยวชาญ 4 สายงาน ด้วยการประเมินค่างาน การประเมินบุคคลและผลงาน แต่ไม่เพิ่มจำนวนตำแหน่ง ตามกรอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด รวมถึงต้องอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ

ทำให้ สพป.และ สพม. ทั้ง 225 เขต มีตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญเขตละ 4 สายงาน คือ สายงานนิติการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานวิชาการศึกษา และสายงานทรัพยากรบุคคล ที่สำคัญ คือ ผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับเงินประจำตำแหน่ง 9,900 บาท รวมทั้งเงินค่าตอบแทนพิเศษ 9,900 บาท

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2556 ดิฉันได้จัดวิทยากรของสำนักงาน ก.ค.ศ.ชี้แจงเรื่องการกำหนดตำแหน่ง และการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้กับผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 4 คน คือ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ รวมทั้งผู้แทน สพฐ.ราว 800 คน ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

หากใครยังมีปัญหาก็สอบถามชาวสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ทุกคน พวกเรายินดี จะเป็นเพื่อนชี้ทางแก่เพื่อนบุคลากร 38 ค.(2) อย่างจริงใจ...ดิฉันหวังว่าจะเห็นความก้าวหน้าของบุคลากรในเวลาอันใกล้นี้

ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Comments