ข่าวประชาสัมพันธ์


สพป.ขอนแก่น เขต 5

โพสต์7 มิ.ย. 2559 20:51โดยPramern Boonsena

http://www.stsl.ac.th/test6/index.html

โพสต์7 มิ.ย. 2559 20:14โดยPramern Boonsena

แบบทดสอบตัวชีวัด ป.6 http://www.stsl.ac.th/test6/index.html

http://www.kr.ac.th/index.php

โพสต์7 มิ.ย. 2559 20:11โดยPramern Boonsena

เว็บไซด์โรงเรียนน่าสนใจ

สอบครูผู้ช่วย เพชรบูรณ์ เขต 1

โพสต์7 มี.ค. 2559 19:43โดยPramern Boonsena

สอบครูผู้ช่วย อุบลฯเขต 3

โพสต์7 มี.ค. 2559 19:41โดยPramern Boonsena

แว่วๆมา รอประกาศอีกครั้งสพป.อบ.3อนุมัติ เปิดสอบครูผู้ช่วย 13 วิชาเอก 32 อัตรา เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.อบ.3/ข่าวจากการประชุมอ.ก.ค.ศ.สพป.อบ.3 //.มีมติอนุมัติให้เปิดสอบ: ครูผู้ช่วย 13 วิชาเอก ดังนี้ :  1) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา 2) กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา  3) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา 4) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 4 อัตรา 5) กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา 6) กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา 7) กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา 8) กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา 9) กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา 10) กลุ่มวิชาเอกศิลปะ จำนวน 1 อัตรา  11) กลุ่มวิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา 12) กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา 13) กลุ่มวิชาเอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา (รวม ทั้งหมดเรียกบรรจุครั้งแรก 32 อัตรา)  รับสมัคร 4-10 เม.ย. 59 :สอบ 7- 9 พ.ค. 59 / มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.สพป.อบ.3 /1 มี.ค.59 ครับ.  

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id30839.html

รับเยอะกว่า 94 อัตรา สพป.ระยอง เขต 1 เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559  อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id30676.html

โพสต์2 มี.ค. 2559 20:56โดยPramern Boonsena

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เรื่อง การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งที่จะดำเนิการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย ตามบัญชีรายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิในกลุ่มวิชาหรือทาง และสาขาวิชาเอกที่จะคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ  ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย  และมีภาระงานการสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบหรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว 2) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย  ในกลุ่มวิชาเอก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 4) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้สพป.ระยอง เขต 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id30676.html

รายละเอียดประกอบการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

โพสต์19 ม.ค. 2559 23:29โดยPramern Boonsena

รายละเอียดประกอบการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559


1-10 of 449