ย้ายรอง ผวจ. 28 ตำแหน่ง

โพสต์30 ต.ค. 2556 00:10โดยPramern Boonsena

การโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดจากจังหวัดหนึ่งไปอยู่ที่ใหม่ในอีกจังหวัดหนึ่ง คราวนี้มีอยู่ 28 ราย

รอง ผวจ.ที่ย้ายจังหวัดใหม่ดังกล่าว  ประกอบด้วย 1.นายศักดิ์ สมบุญโต รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็น รอง ผวจ.กำแพงเพชร 2.นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผวจ. หนองคาย เป็น รอง ผวจ.ขอนแก่น 3.นายนภา ศกุนตนาค รอง ผวจ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผวจ.ชัยภูมิ 4.นายธัชชัย สีสุวรรณ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็น รอง ผวจ.อุบลราชธานี 5.นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ รอง ผวจ.บึงกาฬ เป็น รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด 6.นายวินัย วิทยานุกูล รอง ผวจ.สระแก้ว เป็น รอง ผวจ.นครราชสีมา

7.นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รอง ผวจ.ยโสธร เป็น รอง ผวจ.สระแก้ว 8.นายวินชัย อุยางกูร รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็น รอง ผวจ.ปทุมธานี 9.นายวัชรินทร์ ทองสกุล รอง ผวจ.กำแพงเพชร เป็น รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี 10.นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รอง ผวจ.พิจิตร เป็น รอง ผวจ.กำแพงเพชร 11.นายอัครเดช เจิมศิริ รอง ผวจ.สิงห์บุรี เป็น รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน 12.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รอง ผวจ.จันทบุรี เป็น รอง ผวจ.สิงห์บุรี 13.นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธุ์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็น รอง ผวจ.ลำปาง 14.นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รอง ผวจ.มหาสารคาม เป็น รอง ผวจ.เลย

15.นายดลเดช พัฒนรัฐ รอง ผวจ.พัทลุง เป็น รอง ผวจ.สงขลา 16.นายสุรินทร์ เพชรสังข์ รอง ผวจ.พังงา เป็น รอง ผวจ.พัทลุง 17.นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็น รอง ผวจ.สมุทรสงคราม 18.นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รอง ผวจ.พะเยา เป็น รองผวจ.พิษณุโลก 19.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผวจ.สระบุรี 20.พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น รอง ผวจ.สมุทรสงคราม เป็น รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา 21.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ รอง ผวจ.ระนอง เป็น รอง ผวจ.สมุทรสงคราม 22.นายพินิจ บุญเลิศ รอง ผวจ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผวจ.ระนอง

23.นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็น รอง ผวจ.หนองคาย 24.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็น รอง ผวจ.ขอนแก่น 25.นายบุญยืน คำหงษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็น รอง ผวจ.อำนาจเจริญ 26.นายกอบเกียรติ กาญจนะ รอง ผวจ.หนองบัวลำภู เป็น รอง ผวจ.อุดรธานี 27.นายสุทธินันท์ บุญมี รอง ผวจ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผวจ.อุดรธานี 28.นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รอง ผวจ.เชียงราย เป็น รอง ผวจ.ราชบุรี

รองผู้ว่าฯใหม่ที่มาจากกรมอื่นๆในกระทรวงมหาดไทยมี 7 ราย ประกอบด้วย

1.นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็น รอง ผวจ.ชลบุรี 2.นายพรชัย สังวรเจต ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็น รอง ผวจ.นนทบุรี 3.นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็น รอง ผวจ.บุรีรัมย์ 4.นายศุภวัชร ศักดา ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เป็น รอง ผวจ.ระนอง 5.นายเสฐียร พงศ์มากศิริ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น รอง ผวจ.อุทัยธานี 6.พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น รอง ผวจ.เพชรบุรี 7.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เป็น รอง ผวจ.เชียงราย

กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 คือเมื่อวานนี้นี่เอง.

“ซี.12”

 

ที่มา คอลัมน์ "มุมข้าราชการ" โดย ซี 12 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 29 ตุลาคม 2556

Comments